Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Wyniki konferencji prasowej poświęconej blokadzie granic i jej konsekwencjom dla ukraińskich inwestorów w Polsce

W dniu 14 marca 2024 r. w agencji “Ukrinform” odbyła się konferencja prasowa członków zarządu Zrzeszenia na temat “Jak blokada granic wpływa na ukraińskich inwestorów w Polsce i jakie konsekwencje może to mieć dla ukraińskich produktów w przyszłości”.

W konferencji prasowej wzięli udział Yaroslav Romanchuk, prezes zarządu Zrzeszenia EUCON LAW; Mykhailo Pankiv, członek zarządu Zrzeszenia, Milkija; Dmytro Kobzarenko, członek zarządu Zrzeszenia, Zavod Kobzarenko.

Uczestnicy konferencji prasowej dyskutowali o obecnej sytuacji na granicy, o tym, jak bezpośrednio wpływa ona na ich branżę, jakie wyzwania stoją przed nimi obecnie i jak radzą sobie z konkurowaniem z europejskimi producentami.

W szczególności pan Romanchuk zauważył, że ukraińskie firmy wchodzą na polski rynek, aby zwiększyć skalę i promować swoje produkty na rynkach europejskich i starają się osiągnąć trzy kluczowe cele: być bliżej swoich konsumentów, zdywersyfikować ryzyko związane z rynkiem ukraińskim i mieć dostęp do dostępnych instrumentów finansowych.

Prelegent powiedział, że na dzień 31 grudnia 2023 r. w Polsce było ponad 103 000 zarejestrowanych spółek, których beneficjentami końcowymi byli cudzoziemcy. Spośród nich 27662 firmy zostały założone przez Ukraińców. To prawie jedna trzecia wszystkich. Ponadto w latach 2022-2023 Ukraińcy w Polsce założyli około 44 500 jednoosobowych działalności gospodarczych.

W swoich wystąpieniach uczestnicy podkreślali, że ze względu na sytuację na granicy ukraińskie firmy ponoszą obecnie dodatkowe koszty, ponieważ przestoje na granicy i oczekiwanie na odprawę celną wpływają również na czas dostaw, a ukraińscy przewoźnicy ponoszą poważne straty, wynoszące około 300 000 euro dziennie.

Z powodu blokady granicy ukraińskie produkty tracą pozycję na rynkach europejskich i światowych. Polski rząd nie jest zbyt zainteresowany życiem ukraińskiego biznesu, więc rozwiążmy ten problem razem!” – zaapelował pan Kobzarenko.

“Tracimy nasze finanse i reputację. Jednak ekspansja musi mieć miejsce, ponieważ jest kluczem do rozwoju biznesu. I musimy przejść tę drogę, tak jak kiedyś Polska, i mam nadzieję, że przejdziemy ją jak najszybciej” – powiedział Mykhailo Pankiv.

Ponadto podkreślono brak pełnej komunikacji i współpracy z rządem Ukrainy, z wyjątkiem w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wezwano do dialogu i wspólnych decyzji z rządami Ukrainy i Polski.

Yaroslav Romanchuk poinformował, że z inicjatywy Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie został wysłany wspólny list do premierów Polski i Ukrainy w sprawie inicjatywy powołania stałej Polsko-Ukraińskiej Rady Inwestycji i Handlu pod przewodnictwem premiera Polski Donalda Tuska i premiera Ukrainy Denysa Shmyhala.

Eksperci podkreślili potrzebę przeglądu strategii promocji ukraińskich towarów na rynku europejskim w celu zwiększenia wartości i poprawy reputacji ukraińskich produktów, zauważając, że musimy pozbyć się kompleksu “niższości”, ponieważ ukraińska jakość i obsługa pozwolą nam konkurować z najlepszymi europejskimi producentami. Na zakończenie wydarzenia członkowie zarządu Zrzeszenia wezwali do dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, opartego przede wszystkim na praworządności, otwartości i przejrzystości oraz pragmatyzmie.