Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Foreign Trade e-Agency

Handel międzynarodowy przeszedł w ostatnich latach gruntowną metamorfozę. Z jednej strony zmiany doprowadziły do większego otwarcia lokalnych rynków na przedsiębiorców z zagranicy, z drugiej zaś całkowicie przeformułowały sposób budowania relacji biznesowych i prowadzenia działalności handlowej. Zacięta konkurencja, prześciganie się w coraz bardziej kreatywnych rozwiązaniach, olbrzymie kwoty przeznaczane na reklamę i innowacyjne technologie – tak wygląda współczesne oblicze światowej gospodarki. Handel zagraniczny to zatem nie tylko szansa, ale i szereg wyzwań. Foreign Trade e-Agency powstała właśnie w odpowiedzi na te wyzwania.

E-Agencja została powołana w Polsce przez EUCON Legal Group, Infron sp. z o.o. oraz Klub Inteligencji Biznesu i działa na prawach fundacji. Wśród głównych celów FTA są: budowanie relacji międzynarodowych, zacieśnianie współpracy handlowej, a także tworzenie społeczności zaangażowanych przedsiębiorców. E-Agencja działa na wielu płaszczyznach. Stwarza okazję do nawiązywania nowych kontaktów oraz pozyskiwania partnerów biznesowych, umożliwia dzielenie się doświadczeniem z zakresu handlu międzynarodowego i gwarantuje dostęp do rynkowego know-how. Ważnym aspektem działań podejmowanych przez FTA jest umiejętne łączenie świata cyfrowego i świata offline, zgodnie z założeniem, że za każdym sukcesem w branży online stoi człowiek wraz ze swoją wiedzą, osobowością oraz doświadczeniem. Dlatego Foreign Trade e-Agency to przede wszystkim doskonała płaszczyzna do budowania efektywnego networkingu podczas konferencji, paneli dyskusyjnych, spotkań eksperckich, spotkań tematycznych i innego rodzaju wydarzeń biznesowych.

Działalność FTA stanowi także ogromne wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie promowania ich usług czy produktów na terenie innych państw. Takie wsparcie jest możliwe dzięki wymianie wiedzy, kontaktów i doświadczeń, która prowadzi do zacieśniania współpracy między przedsiębiorcami z różnych części świata. Ważnym wyrazem takiej współpracy jest memorandum, które zostało podpisane 20 maja 2021 r. w Warszawie przez Foreign Trade e-Agency i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu podczas XIII Międzynarodowego Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”. Podpisana deklaracja zakłada koopercję w celu wsparcia polskich i ukraińskich przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze e-commerce, który stanowi przyszłość wielu przedsięwzięć gospodarczych w Europie i na świecie.

To właśnie e-commerce znajduje się wśród głównych tematów, wokół których FTA koncentruje swoje działania i inicjatywy. Założyciele oraz członkowie e-Agencji podkreślają bowiem, że rynek online z roku na rok staje się coraz ważniejszym sektorem gospodarki światowej, ale zarazem jest to rynek coraz bardziej wymagający. W zglobalizowanym świecie wszechobecnej konkurencji liczy się tylko precyzyjna, wielopoziomowa strategia działań, na którą składają się: głębokie badania lokalnego rynku, zrozumienie mechanizmów popytu, dobór odpowiednich działań marketingowych, sposób generowania treści, odpowiednie ukształtowanie struktury komunikacyjnej, a także efektywna analiza danych. Wszystkie te elementy przesądzają o sukcesie firmy na międzynarodowym rynku online, o jej „być albo nie być”. FTA buduje przewagę biznesową właśnie poprzez kumulowanie wiedzy dotyczącej każdego z tych poziomów działań. Interdyscyplinarne podejście jest dziś fundamentem skutecznej strategii w e-commerce, dlatego też e-Agencja stwarzająca przestrzeń do wymiany myśli i wiedzy, zapewnia przedsiębiorcom to, co najcenniejsze – rynkowy know-how.

Relacje, społeczność, wiedza, doświadczenie i nowe perspektywy rozwoju na zagranicznych rynkach. To najważniejsze aspekty charakteryzujące działalność Foreign Trade e-Agency, która powstała z myślą o przedsiębiorcach, chcących w pełni wykorzystać swój potencjał i zaistnieć w przestrzeni międzynarodowego biznesu. FTA stwarza doskonałe warunki do rozwoju dla firm, a przedsiębiorcom zapewnia narzędzia, dzięki którym ekspansja na rynki zagraniczne staje się rzeczywiście możliwa. Zdaniem założycieli e-Agencji największy potencjał tkwi bowiem w tworzeniu społeczności partnerów biznesowych i wymianie doświadczeń. Właśnie te czynniki stanowią w dzisiejszej rzeczywistości klucz do sukcesu w biznesie.