Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

INWESTOWANIE W POLSCE

O zaletach prowadzenia biznesu w Polsce przekonuje się coraz więcej inwestorów i biznesmenów z Ukrainy i krajów WNP.

Polska gospodarka wyróżnia się stabilnością na tle innych krajów Unii Europejskiej. Polska zajmuje czołowe pozycje w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości wymiany handlowej, wzrostu PKB i odporności na kryzysy ekonomiczne.

Zainteresowanie polskim rynkiem jest uwarunkowane następującymi czynnikami:

Atrakcyjność inwestycyjna. Dzięki unikatowym warunkom założenia i prowadzenia biznesu w pojednaniu z przynależnością do Unii Europejskiej i stabilnością rozwoju społeczno-gospodarczego udało się stworzyć nowy wizerunek Polski jako atrakcyjnej jurysdykcji europejskiej. Oprócz tego w RP działa 14 specjalnych stref ekonomicznych.

Wysoko wykwalifikowany rynek pracy. Jedną z najważniejszych zalet Polski są jej ludzie – wykształceni, ambitni i pracowici.

Wielowektorowość gospodarki. Polska wyróżnia się dobrze rozwiniętym środowiskiem biznesowym o różnych i wyspecjalizowanych branżach gospodarki. Rozbudowana sieć dostawców i podwykonawców, a także dostępność klastrów i przemysłowych parków technologicznych pozwala na założenie wysoko technologicznego przedsiębiorstwa i znalezienie partnerów w takich branżach jako ІТ, budowa maszyn, produkcja dóbr konsumpcyjnych, elektronika, finanse i in.

Stabilność makroekonomiczna. Stabilność gospodarcza i polityczna umożliwia długoterminowe planowanie realizacji projektów inwestycyjnych.

Produkcja i obsługa zgodnie z europejskimi standardami zapewnia wysoką jakość produktów i usług na rynku Polski. Środowisko biznesowe jest bardzo elastyczne. Ono szybko dostosowuje się do nowych potrzeb ludności i dynamicznie rozwija się.

Rozbudowana infrastruktura, w szczególności transport drogowy, kolejowy, energetyka, ІТ sprzyja rozwojowi różnych branż gospodarki.

– Dostęp do środków finansowych. Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych. Planuje się że w latach 2014-2020 w ramach państwowego programu wsparcia i finansowania biznesu z funduszy unijnych Polsce zostanie wydzielona kwota ponad 100 mld €.

Rejestracja firmy w Polsce to:

wzrost autorytetu i zaufania do Państwa firmy wśród partnerów i klientów;

– wzrost liczby zamówień od partnerów z UE (biorąc pod uwagę treść poprzedniego punktu, przecież firmy europejskie często nie zaufają przedsiębiorstwom z Ukrainy);

bardziej prosty proces certyfikacji produktów niż w przypadku certyfikacji produktów firmy ukraińskiej;

wolny bezcłowy handel ze wszystkimi krajami UE;

– sprzyjające, przejrzyste i prognozowane warunki prowadzenia biznesu. Brak presji organów kontrolujących (oczywiście, pod warunkiem prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zgodny z prawem), automatyczny zwrot VAT w eksporcie lub jego nadpłaty;

rozszerzenie możliwości i nowe sposoby optymalizacji Państwa biznesu. Wyeliminowanie pośredników przy realizacji transakcji z europejskimi partnerami;

– dostęp do wsparcia finansowego dla Państwa biznesu poprzez wykorzystanie różnych instrumentów finansowych (kredyty eksportowe, kredyty bankowe z niskim oprocentowaniem, dostęp do subsydiów, grantów, ulg dla wybranych branż gospodarki lub w specjalnych strefach ekonomicznych);

– możliwość biznes imigracji do Polski;

bezpieczna akumulacja środków pieniężnych w bankach europejskich i możliwość korzystania z nich. Państwowe gwarancje zwrotu wkładów;

istnienie wyspecjalizowanych firm outsourcingowych, których usług potrzebuje współczesny biznes;

możliwość znalezienia podwykonawców, których potrzebują wysoko technologiczne branże gospodarki o skomplikowanym cyklu produkcji (budowa maszyn, energetyka, elektronika i in.).