Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Wyniki konferencji prasowej «Obecna i przyszła polsko-ukraińska współpraca gospodarcza»

W dniu 20 lutego 2024 r. z inicjatywy Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie odbyła się konferencja prasowa “Obecna i przyszła polsko-ukraińska współpraca gospodarcza”.

W konferencji prasowej wzięli udział Yaroslav Romanchuk, Prezes Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Szymon Waszczyn, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie.

Podczas konferencji prasowej omówiono wpływ obecnej sytuacji na granicy na handel i współpracę gospodarczą między Polską a Ukrainą, a prelegenci wyrazili gotowość do współpracy i dialogu z przedstawicielami protestujących grup biznesowych, stowarzyszeń branżowych, a także odpowiednich agencji rządowych i właściwych służb obu krajów w celu znalezienia i wdrożenia wspólnych rozwiązań, które zapewniłyby ciągłość wymiany handlowej między Polską a Ukrainą.

Podczas konferencji prasowej uczestnicy przedstawili inicjatywę powołania POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY INWESTYCJI I HANDLU

W szczególności prelegenci wymienili kluczowe zadania Rady: opracowanie wspólnej strategii działania mającej na celu zapewnienie przejrzystości, przewidywalności i zaufania dla biznesu; zajęcie się wszystkimi bieżącymi i przyszłymi kwestiami w celu ochrony interesów gospodarczych obu krajów i inwestorów; oraz ułatwianie i zachęcanie biznesu do angażowania się w handel i działalność gospodarczą między naszymi krajami. «W skład nowo utworzonej Rady powinni wejść przedstawiciele organizacji biznesowych, organizacji pracodawców oraz przedstawiciele rządów obu krajów. Widzimy premierów Polski i Ukrainy jako współprzewodniczących Rady, liderów tego procesu: Donalda Tuska i Denysa Shmyhala.», – powiedział Yaroslav Romanchuk.

«Mamy nadzieję, że nasz okrągły stół stanie się platformą do tworzenia wspólnych komisji sektorowych w ramach Rady, mających na celu omawianie i szybkie rozwiązywanie problematycznych kwestii pojawiających się między przedsiębiorcami obu krajów.» , – dodał Szymon Waszczyn.

W ramach wydarzenia Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie podpisały Memorandum o wspólnym działaniu na rzecz osiągnięcia wysokiego poziomu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej jako ważnego czynnika przyczyniającego się do stabilności gospodarczej i dobrobytu społecznego obu krajów.