Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

W Warszawie odbyło się VI Forum Międzynarodowe “Dzień Biznesu Ukraińskiego”

W dniu 18 maja 2017 roku w Warszawie odbyła się jedna z najbardziej wielkoskalowych imprez w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej – VI Forum Międzynarodowe “Dzień biznesu ukraińskiego” w Polsce, głównym celem którego jest stworzenie platformy wymiany pomysłów i idei, nawiązywanie współpracy między oboma krajami i wspieranie zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy.

PHOTO REPORT OF THE FORUM

Forum zgromadziło ponad 130 uczestników z Polski i Ukrainy, wśród których byli przedstawiciele biznesu, władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz instytucji finansowych.

Tegoroczne forum odbyło się pod patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

Organizatorami przedsięwzięcia zostały Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce i Międzynarodowe centrum prawnicze EUCON, współorganizatorami – Konfederacja  Lewiatan, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, Biuro ds. pozyskiwania i wspierania inwestycji.

Delegację ukraińską na forum reprezentowali: Mykhailo Titarchuk – Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Nadiia Kaznacheieva – Zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy, Petro Matiiashek – Zastępca Dyrektora Biura ds. pozyskiwania i wspierania inwestycji przy GMU, Marek Robert Zaleśny – Członek Zarządu Koleje Ukraińskie SA, Nataliia Blazhivska – Sędzia Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy, Arsen Didur – Zastępca Przewodniczącego Czernihowskiej Rady Obwodowej, Olha Syvak – Kierownik Departamentu Inwestycji i Projektów Lwowskiej Rady Miejskiej i inni.

Stronę polską reprezentowali: Jerzy Kwiciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Szmit – Zastępca Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Wroński– Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki, Lech Piławski – Dyrektor Naczelny Konfederacji Pracodawców LEWIATAN, Jacek Kluczkowski – Koordynator ds. Ukrainy Instytutu Badań Wschodnioeuropejskich i inni.

_Y4A2424

Otwierając pierwszą dyskusję panelową, poświęconą kwestiom strefy handlu wolnego i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, Yaroslav Romanchuk, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, podkreślił, że to jest już szósta edycja forum, a to świadczy tak o aktualności tego typu przedsięwzięć, jak i o zainteresowaniu polsko-ukraińską współpracą gospodarczą.

Zastępca ministra rozwoju Polski Jerzy Kweciński zaznaczył, że w stosunkach gospodarczych Ukrainy i Polski po kilku latach stagnacji odnotowano dynamikę pozytywną, w pierwszym kwartale poziom wymiany towarowej między krajami wzrósł. “Po stagnacji lat 2014-2015 w 2016 roku wymiana towarowa między krajami wzrosła o 17% i wyniosła prawie 6 mld euro. Optymizmu dodaje także pierwszy kwartał roku bieżącego: obserwuje się wzrost wymiany towarowej o 39% “, – podkreślił Jerzy Kweciński.

W swoim przemówieniu Mykhailo Titarchuk, Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, zaznaczył: “Na dzień dzisiejszy inwestycje to jeden z najważniejszych priorytetów naszego kraju. Jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, mamy wzrost, niewielki, ale on jest, za 2016 rok on wyniósł 4,4 miliarda. Jeśli chodzi o obrót towarowy z Polską – musimy pracować nad tym problemem i usprawniać obrót towarowy, i właśnie takie fora jak niniejsze, zgromadzające wspólnotę biznesową, sprzyjają przyśpieszeniu współpracy”.

Drogi rozwoju ukraińskiej infrastruktury transportowej i logistyki omówili uczestnicy drugiej dyskusji panelowej. W szczególności, Zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy Nadiia Kaznacheieva zachęciła inwestorów polskich by bardziej śmiało przyglądali się rynkowi ukraińskiemu i nie bali się inwestować w Ukrainie.

Мarek Robert Zaleśny, Członek Zarządu Koleje Ukraińskie SA, opowiedział o ogromnym potencjale ukraińskiego transportu kolejowego i o perspektywach dla inwestorów. Także on poinformował o planach dotyczących wejścia Koleje Ukraińskie SA na rynek europejski, przebudowy ich struktury, w wyniku której Koleje Ukraińskie mają stać się podobne do europejskich.

Z kolei, Krzysztof Kołodziej, szef przedstawicielstwa МAU w Polsce, zaakcentował istotny wkład lotnictwa w tworzenie atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy, a także zapoznał uczestników ze zmianami, odbywającymi się w branży przewozów pasażerskich.

_Y4A2581

Szczególna uwaga uczestników forum skupiona była na reformach w Ukrainie. Natalia Blazhivska, Sędzia Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy, opowiedziała o głównym aspektach reformy sądowej i podkreśliła, że właśnie efektywność procesów sądowych wpływa na poziom obrony praw inwestorów w Ukrainie.

Inha Livandovska, ekspert ds. zamówień publicznych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, opowiedziała o systemie publicznych zamówień elektronicznych ProZorro. “Dzięki tej reformie, przetargi na zamówienia publiczne stały się otwarte, przejrzyste, i co najważniejsze – o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać różni wykonawcy, bez względu na ich siedzibę i kraju. Przedsiębiorcy polscy uzyskali dostęp do nowego rynku (rynek zamówień publicznych) , którego wartość w 2016 roku wyniosła około 10 mld euro”.- poinformowała Inha Livandovska.

_Y4A2920

Oddzielna sesja forum została poświęcona regionom Ukrainy. Na niej zostały zaprezentowane obwody Czernihowski i lwowski. O możliwościach i perspektywach obwodu Czernihowskiego opowiedział Zastępca Przewodniczącego Czernihowskiej Rady Obwodowej Arsen Didur. Kierownik Departamentu Inwestycji i Projektów Lwowskiej Rady Miejskiej Olha Syvak zaprezentowała potencjał inwestycyjny Lwowa.

Także na forum przemówili przedstawiciele biznesu. Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, podzielił się własnym doświadczeniem prowadzenia biznesu w Ukrainie. W ramach Forum odbyła się prezentacja Czernihowskiego PP “NPF “Regmik”, produkującego ponad 800 modyfikacji przyrządów kontrolno-pomiarowych własnego opracowania. Yevhen Radoveniuk, Dyrektor Wykonawczy Grain Alliance, zapoznał uczestników przedsięwzięcia z perspektywami inwestowania w produkcję biopaliw. Vitalii Skochko, Kierownik Projektów Inwestycyjnych Astarta-Kijów Sp. z o.o., opowiedział o osobliwościach inwestowania w rolnictwo Ukrainy, a także o perspektywach i ryzykach na jakie mogą napotkać inwestorzy polscy.

Zamykając forum, Yaroslav Romanchuk podziękował przedstawicielom delegacji rządowych i uczestnikom za udział w przedsięwzięciu, a także wyraził szczególne podziękowania przedstawicielom Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów za pomoc w organizacji forum i poinformował, że następne, już VII Forum Międzynarodowe “Polski Biznes Dzień”, odbędzie się jesienią bieżącego roku w Kijowie.

Program

Media o forum: Polskie Radio«Ukrinform»«Prawo i Biznesw » 

PARTNERZY INFORMACYJNI

!_KP_logo_colorseminaru logo eng

INFORMACYJNY PARTNER RADIOWY

GS logo new utv_ua www

PARTNER LOTNICZY

imgonline-com-ua-Resize-NVaaGsoNWNzWjvQO