Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 • Українська
 • Polski

Pierwsze wspólne posiedzenie nowo wybranej Rady i Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce

W dniu 1 lutego 2024 r. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie nowo wybranej Rady i Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce z udziałem Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Vasyla Zvarycha i Kierownika Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Ruslan Perun.

Nowymi Członkami Rady i Zarządu Zrzeszenia zostali:

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Zrzeszenia Yaroslav Romanchuk oraz Współprzewodniczący Rady Zrzeszenia Andrii Deshchytsia i Ireneusz Derek.

Podczas posiedzenia Zrzeszenia były omawiane najbardziej aktualne kwestie związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, a mianowicie: kwestie graniczne, politykę migracyjną, dostęp do finansowania i instrumentów finansowych oraz nieuczciwą konkurencję.

Prezes Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Yaroslav Romanchuk otworzył spotkanie przypominając, że Zrzeszenia zostało założone w kwietniu 2016 roku przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej i ówczesnego Ambasadora Ukrainy w Polsce Andrii Deshchytsia, który nie tylko wyraził wsparcie tego pomysłu, ale także maksymalnie przyczynił się do jego realizacji.

Zauważył także, że główne zadania Zrzeszenia pozostają niezmienione, ale zostały dodane nowe, w szczególności, wśród zadań Zrzeszenia: wymiana informacji między członkami Zrzeszenia na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regulacji prawnych dotyczących inwestorów zagranicznych w tym kraju; ochrona praw ukraińskiego biznesu i lobbing interesów członków Zrzeszenia; wsparcie ukraińskich studentów studiujących w Polsce; oraz nowe zadanie – pomoc ukraińskim zrzeszeniom biznesowym w procesie relokacji i promocji ukraińskich producentów na rynek Unii Europejskiej przez Polskę; rozwiązywanie problematycznych kwestii i reprezentowanie interesów ukraińskich zrzeszeń biznesowych i organizacji pracodawców przed Rządem Polski.

We wspólnym posiedzeniu wzięli udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Vasyl Zvarych i Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polski Ruslan Perun.

Pan Ambasador również wziął udział w dyskusji i zauważył, że poruszenie kwestii problemów ukraińskiego biznesu w Polsce jest bardzo ważne, dodając, że Ambasada wraz z biznesem i przy udziale strony polskiej przygotowuje obecnie „białą księgę” na temat problemów ukraińskiego biznesu w Polsce.  “Jesteśmy gotowi bronić każdej firmy i każdego interesu, zaczynając od dialogu z przedstawicielami władz lokalnych i urzędnikami państwowymi, kończąc na dialogu z prezydentem. Ważne jest, aby ukraińscy inwestorzy nie bali się rozmawiać o swoich problemach i uważali nas za partnerów, za przyjaciół, i wszystko będzie dobrze”.- powiedział Pan Ambasador.

W wyniku posiedzenia Rady i Zarządu Zrzeszenia, został zatwierdzony sekretariat, utworzono komitety i wyznaczono przewodniczących komitetów.

W szczególności powołano następujące Komitety:

 • Komitet ds. promocji rozwoju biznesu medycznego i farmaceutycznego, przewodniczący – Oleksandr Torhun 
 • Komitet ds. promowania i rozwoju branży restauracyjnej i hotelarskiej, przewodniczący – Dmytro Babak 
 • Komitet ds. promowania i rozwoju branży budowlanej, przewodniczący – Roman Наkh
 • Komitet ds. dostępu do finansowania i instrumentów finansowych, przewodniczący -Аndrii Romanchuk 
 • Komitet ds. ewidencji podatkowych, celnych i księgowych, przewodnicząca – Inha Livandovska 
 • Komitet ds. prawa pracy, migracji i ewidencji kadrowej, przewodniczący – Yaroslav Romanchuk.

Podczas spotkania powołano upoważnionych przedstawicieli Zrzeszenia do współpracy z rządem i innymi organami państwowymi i samorządowymi Polski i Ukrainy (Andrii Deshchytsia i Yaroslav Romanchuk), a także upoważnionych przedstawicieli do współpracy z zagranicznymi rządami, ambasadami i organizacjami biznesowymi (Andrii Deshchytsia i Аndrii Romanchuk).

W ramach wydarzenia odbyło się również wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, podczas którego uczestnicy uzgodnili utworzenie wspólnej platformy, okrągłego stołu w celu skoordynowania działań w celu rozwiązania problemów ukraińskiego biznesu w Polsce i polskiego biznesu w Ukrainie.

Szymon Waszczyn, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, zwrócił uwagę na problemy, z jakimi spotyka się polski biznes w Ukrainie, a mianowicie: -mobilizacja i utrata wykwalifikowanego personelu; – trudności w rekrutacji pracowników, ludzie chcą pracować nieoficjalnie, aby uniknąć widnienia w wojskowym centrum rejestracji; udział w przetargach, nie ma jasności, które dokumenty powinny być przetłumaczone i kto powinien je przeglądać, dlatego polskie przedsiębiorstwa nie biorą udziału w przetargach; problemy na granicy; różnice kursu walut, polskie przedsiębiorstwa chcą sprzedawać towary po jak najniższych cenach; wojna, ciągłe niebezpieczeństwo i brak ubezpieczenia od ryzyka.

Szymon Waszczyn, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, zwrócił uwagę na wyzwania, przed którymi stoi obecnie polski biznes w Ukrainie. Wśród nich wymienił następujące:

 • mobilizacja i utrata wykwalifikowanego personelu;
 • trudności w rekrutacji pracowników, ludzie chcą pracować nieoficjalnie, aby uniknąć widnienia w wojskowym centrum rejestracji;
 • udział w przetargach, nie ma jasności, które dokumenty powinny być przetłumaczone i kto powinien je przeglądać, dlatego polskie przedsiębiorstwa nie biorą udziału w przetargach; problemy na granicy;
 • różnice kursu walut, polskie przedsiębiorstwa chcą sprzedawać towary po jak najniższych cenach;
 • wojna, ciągłe niebezpieczeństwo i brak ubezpieczenia od ryzyka.

Pod koniec posiedzenia Mykhailo Khariy przedstawił projekt Strategii Transformacji Ukrainy, który został wsparty przez członków Zrzeszenia i podjęto decyzję o aktywnym promowaniu tego projektu.