Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Możliwości eksportowe, dostęp do finansowania i perspektywy zdobycia nowych rynków: Yaroslav Romanchuk został prelegentem na konferencji spożywczej BBN “Made in Ukraine: Formacja rynku spożywczego w Europie”

8 listopada w Warszawie odbyła się Konferencja Spożywcza “Made in Ukraine: Formacja rynku spożywczego w Europie” od Ukrainian European Business Hub BBN.

W której prelegentem został Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający EUCON, Przewodniczący Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, który wystąpił na temat “Relokacja biznesu do Polski i praktyczne aspekty dostępu do finansowania i instrumentów finansowych UE”.

Organizatorem wydarzenia został Best Business Network – (Ukrainian-European Business Hub)  dla biznesu, który promuje i zapewnia efektywne partnerstwo, współpracę, realizację projektów i współdziałanie przedsiębiorców.

Konferencja spożywcza zgromadziła przedstawicieli średniego i dużego biznesu, w szczególności środowiska biznesowego Polski, organizacji i stowarzyszeń partnerskich, członków Best Business Network, inwestorów, liderów opinii w celu omówienia aktualnej sytuacji w branży spożywczej, stworzenia warunków wstępnych do zawierania kontraktów eksportowych i tworzenia partnerstw ukraińsko-polskich, promowania zjednoczenia i wspierania przedsiębiorczości, a także opracowania praktycznego planu działania i perspektyw rozwoju, analizowania opinii i pomysłów środowiska biznesowego, udzielania informacji i porad środowisku biznesowemu.

Yaroslav Romanchuk rozpoczął swoje wystąpienie od analizy zalet polskiego rynku dla relokacji biznesu: według prelegenta głównymi czynnikami, które czynią Polskę atrakcyjną dla przedsiębiorców, są: geograficzne i strategiczne położenie w Europie Środkowej w bliskim sąsiedztwie głównych europejskich centrów gospodarczych, dostęp do europejskich korytarzy transportowych, duży rynek pracy (w szczególności Polska ma najwyższy w Europie odsetek zasobów ludzkich), bliskość mentalna, korzystne warunki dla inwestycji oraz rozwinięte środowisko biznesowe.

Zdaniem eksperta, polski rynek jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych ze względu na dostępność specjalnych stref ekonomicznych, parków przemysłowych i technologicznych, grantów państwowych, programów strukturalnych UE dla Polski, dostęp do rynków finansowych poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i New Connect, państwowe kredyty eksportowe (KUKE, BGK), tanie kredyty bankowe, pewne dodatkowe korzyści.

Pan Yaroslav zwrócił uwagę plantatorów czosnku na możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce w kontekście planowanej alokacji środków unijnych w wysokości 160 mld euro w latach 2021-2027, z czego 125 mld euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie, a 35 mld euro na pożyczki.

Prelegent dokonał szczegółowego przeglądu warunków i zawartości Pakietu Pomocy Regionalnej w Polsce jako narzędzia wsparcia nowych inwestorów. Rozważano również korzyści wynikające ze współpracy z polskimi instytucjami rozwojowymi, w szczególności z ARP (inwestycje i restrukturyzacja), PAIH (handel i inwestycje), BGK (bankowość), KUKE (ubezpieczenia), PARP (przedsiębiorczość), które oferują szereg programów i instrumentów finansowych służących relokacji, wsparciu i rozwojowi biznesu.

Yaroslav Romanchuk przeanalizował rodzaje pozyskiwania finansowania (FFF, Business Angel, Fundusze VC, Crowdfunding, Fundusze Mezzanine, Fundusze Private Equity, IPO), szczegółowo opowiedział o etapach, metodach (rejestracja nowej spółki, przedstawicielstwo, redomicyliacja), kosztach, konsekwencjach, zaletach i wadach relokacji biznesu z Ukrainy do Polski (przez pryzmat każdej z metod), skupił się na poszczególnych rodzajach form prawnych prowadzenia działalności w Polsce, w szczególności na ich zaletach i wadach.

Ponadto ekspert wymienił listę głównych stawek podatkowych w Polsce, nakreślił realia procesu płacenia podatków przez osoby prawne w Polsce (w kontekście rodzaju formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), opowiedział o funkcjonowaniu Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i jej cechach, w szczególności o osobliwościach płacenia podatków w kontekście rezydencji, deklaracji dochodów uzyskanych za granicą.

Pan Yaroslav poruszył również kwestię opodatkowania przez pryzmat wdrażanego planu BEPS i jego konsekwencji. Ważna w tym kontekście jest pozycja dotycząca kategorii podatników w Polsce, a także uruchomienie systemu CRS na Ukrainie i rozszerzenie amnestii podatkowej.

Prelegent opowiedział o działalności Ukrainian Business Hub w Warszawie oraz o zakresie usług i możliwości, jakie hub zapewnia ukraińskim przedsiębiorcom. Tym samym hub wychodzi naprzeciw potrzebom biznesu w zakresie optymalizacji czasu i zasobów, gdyż przedsiębiorcy mogą uzyskać wszystkie niezbędne usługi w jednym miejscu.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Daria Didkovska – założycielka Ukrainian-European Business Hub-The Best Business Network, założycielka The Best Version Community For Woman, właścicielka i CEO firmy rolniczej “APK-RESOURCE”; Anna Lyubyma – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy; Petro Melnyk – Prezes UCAB, współwłaściciel i CEO “Agricom Group”; Oleg Klymenko – Prezes Stowarzyszenia Elewatorów Ukrainy ProAgro GROUP i inni.