Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Nowe warunki, nowe potrzeby, nowy format: 24 września odbyło się XII Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie dni biznesowe” po raz pierwszy w formacie online

Pomimo odnowienia XII Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie dni biznesowe” tradycyjnie pozostało głośnikiem pomysłów dotyczących optymalizacji Polsko-Ukraińskiej współpracy, platformą do dyskusji, inicjowania i tworzenia interesujących projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych, biznesowych, znajomości polskich i ukraińskich przedsiębiorców oraz nawiązywania dialogu z przedstawicielami władz obu krajów.

Ponad 30 prelegentów, wśród których wysokiej rangi urzędnicy, deputowani, dyplomaci, osoby publiczne, przedstawiciele wielkiego biznesu, eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, analitycy, ekonomiści, prawnicy z Ukrainy i Polski itp., podczas czterech sesji i ośmiu godzin omawiali najważniejsze aspekty polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, państwowych i biznesowych, a słuchaczami tego wydarzenia było ponad 120 uczestników.

1.1-min

Wydarzenie rozpoczęło się przez otwarcie dyskusji panelowej na temat “Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza: stan obecny i perspektywy rozwoju. Dynamika ostatnich lat“, w ramach której Prezes Zarządu Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce” Pan Yaroslav Romanchuk i Przewodniczący Rady Fundacji „Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce” Pan Ireneusz Derek, zostając moderatorami, pogratulowali uczestnikom i prelegentom w imieniu organizatorów forum. Moderatorzy zauważyli, że nowe warunki zmusiły do częściowego rebrandingu Forum i przekształcenia formatu, dostosowując go do wszystkich nie tylko epidemiologicznych, ale także technicznych wymagań. Reali COVID-19 motywowały szereg zmian gospodarczych, politycznych i społecznych, które wpłynęły  na rozwój Polski i Ukrainy, a także ich stosunków, które stały się przedmiotem dyskusji. Pan Yaroslav Romanchuk przytoczył również aktualne dane statystyczne dotyczące wskaźników polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych.

1.2-min

Później Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ihor Baranetskyi przekazał powitalne słowo wicepremiera Ukrainy Pana Oleksii Reznikov, który zwrócił uwagę na perspektywy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, a także przyszłe perspektywy reintegracji terytoriów Donbasu w kontekście tych relacji, życząc owocnej pracy forum.

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie w Rzeczypospolitej  Polskiej Pan Piotr Wachowiak podczas wystąpienia skupił się z kolei na pytaniach zmian w gospodarce wywołanych przez koronawirusa, analizach i prognozach dotyczących dalszego rozwoju wydarzeń.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrij Deszczycia, uroczyście prezentując nową salę w

Ambasadzie Ukrainy w Polsce, wyznaczył uczestnikom wydarzenia plany Ambasady dotyczące rozwoju stosunków gospodarczych, wykorzystania nowych technologii w kontekście nowych czasów, koncentrując się na problemach granicy.

Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Siemaszko mówił o aktywnej komunikacji z ukraińskimi partnerami, sposobach poprawy współpracy gospodarczej, cechach współpracy handlowej Ukrainy i Polski.

Aktywne wejście Ukrainy na rynek międzynarodowy, klimat inwestycyjny między Polską a Ukrainą, zmiany ustawowe w kontekście stosunków inwestycyjnych, które nas czekają – o tych i innych kwestiach mówiła Kierownik Biura Krajowej Rady Inwestycyjnej  Ukrainy Pani Olha Magaletska.1.4 Магалецька

Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Pan Piotr Ciarkowski, biorąc słowo, skupił się na korzyściach płynących z inwestowania na Ukrainie jako w kraju o wschodzącej gospodarce i który ma zasoby pracy i intelektualne.

1.6 Ціарковскі

Prezes Zarządu Ukraińskiej Rady Biznesu Pan Oleksandr Hromyko mówił o ukraińskiej produkcji maszyn, konkurencji, produkcji ukraińskiego produktu eksportowego do sprzedaży na rynek europejski i konkurencyjności produktów krajowych.

1.7 Громико

Необхідність зміни економічної моделі в умовах пандемії, перспективні економічні сектори України, а саме IT та енергетична сфера – ось ті аспекти польсько-українських економічних відносин, на які слід звернути увагу на думку директора Центру Підприємництва і Трансферу Технологій,  SGH у Варшаві Бартоша Маєвскі.

ІІ секретар Посольства Республіки Польща в Україні Ян Каліновскі не оминув увагою особливості польсько-української економічної співпраці, результати цього співробітництва та проблемні аспекти, зокрема проблеми митниці.

1.8 Ян Каліновскі

Polsko-ukraińskie instrumenty finansowe i rozwiązania dla biznesu, poszukiwanie synergii, praktyczne aspekty prowadzenia biznesu stały się podstawowymi tezami do dyskusji uczestników drugiej sesji forum, której moderatorem został Pan Ireneusz Derek – Przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

1.5 Дерек

Dyrektor Centrum Inwestycji, PAIH Polska Agencja Inwestycji i Handlu Zagranicznego Pan Jan Kamoji-Czapiński przedstawił listę podstawowych instrumentów wsparcia dla inwestorów, a mianowicie wskazał Polska strefę inwestycji i granty państwowe.

2.1 Ян Камої

Prezes Zarządu Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-finansowej Ukrainy Pan Volodymyr Stavniuk, reprezentując działalność Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-finansowej Ukrainy, mówił o wspieraniu, udziale i finansowaniu przez instytucję wspólnych polsko-ukraińskich projektów inwestycyjnych.

Wzrost zainteresowania polskich inwestorów i Banku Gospodarstwa Krajowego w Polsce we współpracy z Białorusią i Ukrainą, dostępne instrumenty bankowe – główne tezy wystąpienia Eksperta Zespołu Sprzedaży Finansowania Handlu, Departamentu Bankowości Transakcyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w Polsce Pana Feliksa Kobierskiego.

2 заг

Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ihor Baranetskyi, kontynuując sesję, słusznie zauważył, że głównym sposobem utrzymania konkurencyjności jest tworzenie wspólnych przedsięwzięć.

2.2

Zastępca Prezesa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Pan Taras Yeleiko w ramach sesji przedstawił program małej i dużej prywatyzacji za pomocą ogólnej cyfryzacji.

2.4 Єлейко

Partner, kierownik biura w Warszawie EUCON Grupy Prawniczej Pan Andrii Romanchuk podzielił się doświadczeniem w prowadzeniu polskich projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, funkcjonowaniu ukraińskich firm na rynku polskim.

2.5

Zakończył sesję swoim wystąpieniem Prezes Zarządu SERVIRED Pan Vasyl Rakivnenko, który podkreślił potrzebę zaangażowania polskiego doświadczenia w posługiwaniu się progresywnymi instrumentami finansowymi.

Niemniej produktywną była branżowa trzecia sesja forum “Projekty budowlane i infrastrukturalne, poszukiwanie synergii i łańcucha wartości dodanej polskich i ukraińskich partnerów biznesowych”, moderowana przez Pana Yaroslav Romanchuk.

3 заг

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Pan Jan Styliński wyraził zainteresowanie polskich inwestorów ukraińskim rynkiem budowlanym, ale zwrócił uwagę na problem braku świadomości na temat cech rynku ukraińskiego.

3.1 заг

Przewodniczący Rady dyrektorów Konfederacji Budowniczych Ukrainy Pan Oleksandr Rotov mówił z kolei o potrzebie lobbowania ustawodawstwa w Polsce i na Ukrainie, mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności firm budowlanych, promowanie rozwoju wspólnych projektów, w szczególności infrastrukturalnych, konieczności tworzenia wspólnych polsko-ukraińskich organizacji budowlanych.

3 Ротов

Przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. organizacji władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Rozwoju Regionalnego i Urbanistyki Pan Andrii Klochko powiedział, że władze Ukrainy planują nowe i przyczyniają się do istniejących wspólnych projektów infrastrukturalnych i budowlanych.

3.1 Клочко

Praktyczny był raport dyrektora “Imperatyv PL Sp. z o. o. Pana Borys Nikolenko, który dzieląc się doświadczeniem, mówił o motywach wejścia firmy na rynek polski, cechach produkcji, porównywaniu działalności firmy na rynku ukraińskim i polskim.

3.2 Ніколенко

Starszy Prawnik Grupy Prawniczej EUCON Pani Inha Livandovska na zakończenie sesji skupiła się na aspekcie procesu rejestracji spółki w Polsce, uregulowaniu kwestii migracyjnych i udziale w zamówieniach publicznych.

3.3-min

W szczególności podczas sesji pojawił się pomysł podpisania memorandum między  Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Konfederacją Budowniczych Ukrainy, które ma znaczące perspektywy.

Ostatnim akordem XII Międzynarodowego Forum była czwarta sesja “Dialog energetyczny Ukrainy i Polski. Możliwości inwestycyjne i perspektywy strategiczne”, podczas której omówiono pytania perspektywy polsko-ukraińskich stosunków energetycznych i potencjalnych możliwości energetycznych Ukrainy. Sesję moderował Pan Maksym Biliavskyi – Ekspert Centrum Razumkova.

4 Білявський

Dokładne i pouczające było wystąpienie starszego ekonomisty Ukraine Economic Outlook Pana Mykhailo Kukhar, który przedstawił wpływ zjawisk kryzysowych na gospodarkę Ukrainy, wyraził świeże dane dotyczące wskaźników ekonomicznych i podkreślił względną stabilność poszczególnych wskaźników w warunkach kryzysowych.

4.1

Jedną z najbardziej uderzających była prezentacja Dyrektora Regionalnego Przedsiębiorstwa Gazowniczego Pana Oleh Nikonorov, który przedstawił ogromny projekt budowy sieci dostaw wodoru, nie omijając kwestii partnerstwa w ramach projektu i infrastruktury dystrybucji gazu.

4.2 Ніконоров

Redaktor Naczelny publikacji BiznesAlert.pl Pan Wojciech Jakóbik przedstawił swoje uwagi dotyczące dotychczasowej analizy energetycznej w Polsce, a dyrektor Instytutu Polityki Światowej Pan Yevhen Mahda skupił się na pytaniu rozwiązywania wyzwań geopolitycznych i wspólnej obrony Polski i Ukrainy.

Kwestie poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy w dziedzinie energii i zasobów naturalnych oraz korzyści inwestycyjne Polski stanowiły podstawę wystąpienia Dyrektora wykonawczego Zrzeszenie Narodowe Przemysłu wydobywczego Ukrainy Pani Kseniia Orynchak, której opinię kontynuował dyrektor generalny spółki “Velta” Pan Andrii Brodskyi, mówiąc o złożoności górnictwa na Ukrainie i konieczność reformy legislacyjnej w tym obszarze.

Zastępca Dyrektora Wykonawczego “Clear Energy” Pan Taras Tokarskyi, wracając do dyskusji na temat ukraińskich projektów w sektorze energetycznym, zauważył gotowość do współpracy ukraińskich firm energetycznych, w szczególności z polskimi, podczas gdy prawnik ds. wsparcia inwestycji w sektorze energetycznym Pani Yelyzaveta Belei podkreśliła szereg pozytywnych zmian legislacyjnych w dziedzinie energii.

Na zakończenie forum Zastępca dyrektora Departamentu Analitycznego Federacji pracodawców Ukrainy Pani  Olha Kulyk i Dyrektor wykonawczy Ukraińskiej Fundacji  Energetycznej Pan Oleksii Shulha mówili opotrzebie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy w dziedzinie energii i rynku produktów naftowych na Ukrainie, otwartości ukraińskich firm w sektorze energetycznym.

Pod koniec wydarzenia prelegenci zauważyli wygodę i skuteczność nowego formatu forum, który po raz pierwszy odbył się online. Ponadto obecne spotkanie wyróżniało się dużą ilością nowych pomysłów na współpracę i specjalną wydajnością. Choć egzamin na dostosowanie się do nowych realiów został zaliczony doskonale, to jednak uczestnicy wyrazili nadzieję, że w przyszłości sytuacja epidemiologiczna na świecie pozwoli na powrót do klasycznego formatu offline.

Фінал

Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce i Grupa Prawnicza EUCON dziękują wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w XII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie dni biznesowe”! Czekamy na kolejne wydarzenia, stay tuned!