Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 • Українська
 • Polski

Wyniki V Forum Międzynarodowego „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU”

W dniu 24 listopada 2016 roku w Kijowie odbyło się kolejne V Forum Międzynarodowe “ DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU “. W ciągu ostatnich lat forum stało się największą platformą komunikacji dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców i już zaprezentowało się jako efektywny sposób wymiany doświadczeń,

poszukiwania nowych możliwości realizacji projektów inwestycyjnych i nawiązywania nowych kontaktów z inwestorami, przedstawicielami władz państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, firm rekrutacyjnych i doradczych.

Fotorelacja

 

GEX_7919

Organizatorzy:

 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie;
 • Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON;
 • Międzynarodowy Związek Audytorski;
 • Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce;
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie.

Developer Partner- Murapol S.A.

Forum zostało przeprowadzone pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy. W przedsięwzięciu wzięli udział ponad 300 uczestników, zainteresowanych wejściem na rynki UE poprzez Polskę. 38 spikerów przemówili w ramach następujących sesji:

Sesje:

 • Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza – perspektywy rozwoju ” Czy 2017 rok stanie się rokiem boomu inwestycyjno-handlowego “?
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski, rządowe wparcie inwestorów i eksporterów
 • Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej miast i regionów
 • Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Wsparcie STARTUP-ów i innowacyjności gospodarki

Otwierając forum, Pan Bartosz Musiałowicz, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskie w Ukrainie zwrócił uwagę uczestników na to, że dwuletnia tendencja spadku obrotu towarowego między krajami w pierwszym półroczu 2016 roku została zmieniona. On wyraził nadzieję na poprawę stosunków gospodarczych i wzrost handlu i inwestycji w aktywa obu krajów.

Pan Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, podkreślił, że potencjał współpracy gospodarczej i inwestycyjnej między Ukrainą a Polską na razie w dużej mierze nie jest zrealizowany. On zaproponował przedyskutować w ramach pierwszej dyskusji panelowej perspektywy wzrostu obrotu towarowego między krajami w roku 2017.

GEX_7919 - Copy

Pierwszy zastępca Ministra Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy Pan Maksym Nefiodov zaakcentował, że obecnie istnieją możliwości pogłębienia stosunków i wyraził nadzieję na zwiększenie ilości operacji importowych i eksportowych między krajami w następnym roku.

Zastępca Ministra Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Haładyj z kolei poinformował o tym, że wzrost o 10% obrotu towarowego między Polską a Ukrainą w marcu 2016 roku świadczy o zmianie tendencji w stosunkach gospodarczych między państwami. Dwuletnia tendencja spadku skończyła się, a procesy integracji Ukrainy z UE i strefa wolnego handlu powinny sprzyjać utrwalaniu pozytywnych tendencji w zakresie inwestycji i handlu. Jednocześnie Pan Mariusz Haładyj zaznaczył, że dla biznesu dosyć istotne znaczenie nadal ma kwestia stabilności i prognozowalności warunków współpracy.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Pan Jan Piekło zaakcentował rolę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie jako podstawowego czynnika zmiany wektora rozwoju kraju i jego władz. Pan Ambasador przeprowadził paralelę między Polską z czasów Solidarności a Ukrainą.

Pan Yaroslav Romanchuk zaprezentował z okazji przedsięwzięcia pierwszy egzemplarz Ukraińsko-Polskiego słownika terminologicznego.

5

Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie Piotr Ciarkowski zaakcentował, że w ciągu ostatniego roku w Ukrainie zachodzą pozytywne zmiany w państwowej regulacji biznesu. W szczególności, on opowiedział o praktycznych zaletach reformy zamówień publicznych w Ukrainie i wdrożenia elektronicznego systemu zamówień publicznych Prozorro.

GEX_8360

Pierwsza sesja forum została poświęcona omówieniu kwestii atrakcyjności inwestycyjnej Polski i działaniom, podejmowanym przez Rząd RP w celu wsparcia inwestorów i eksporterów. Szczególna uwaga została poświęcona kwestii zamówień publicznych w Polsce i aspektom prawnym uczestnictwa przedsiębiorstw ukraińskich  w przetargach. Wśród spikerów byli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pan Michał Polański, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Pan Marcin Buliński, doradca Ministra Rozwoju RP Pan Krzysztof Siwek.

GEX_8674

W ramach drugiej sesji forum ” Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej miast i regionów” została rozpatrzona specyfika infrastruktury i programów stymulowania inwestycji w rożnych regionach Polski. W szczególności, przedstawiciele Agencji Rozwoju, parków technologicznych i przemysłowych i merostw zaprezentowali możliwości inwestycyjne Wrocławia, Gdańska, Płocka, Tarnowa i Kielc.

O aspektach praktycznych prowadzenia biznesu w Polsce uczestnicy dowiedzieli się podczas trzeciej sesji forum. W szczególności, przedstawiciel polskiej firmy deweloperskiej MURAPOL Pani Katarzyna Golczyk opowiedziała o sposobach nabycia prawa własności do nieruchomości. Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Pan Yaroslav Romanchuk poruszył kwestię księgowości i sprawozdawczości podatkowej, a także opowiedział o sposobach wykorzystania instrumentów finansowych UE. O nowych przepisach w zakresie polityki migracyjnej przez pryzmat zatrudnienia, wiz pracowniczych, zezwoleń na pracę i pobyt opowiedział Prezes Zarządu Międzynarodowej Grupy Rekrutacyjnej GLOBAL JOB GATE Pan Grzegorz Wilkosz.

GEX_9703

Czwarta sesja forum została poświęcona kwestii wsparcia start-upów. Polska poświęca dużo uwagi stymulowaniu rozwoju innowacyjnego gospodarki. W regionach funkcjonują parki technologiczne i przemysłowe, władze miejskie wprowadzają specjalne programy wsparcia nowatorskich projektów. W Polsce funkcjonuje ponad 40 R&D centrów i 460 uniwersytetów. Dzięki temu ona zajmuje czołowe pozycje wśród krajów Centralnej Europy w zakresie ilości projektów naukowo-badawczych.

Zamykając forum Pan Yaroslav Romanchuk podziękował uczestnikom, zaprosił do przedstawiania swoich opinii w celu udoskonalenia formatu przeprowadzenia kolejnych forów, a także przypomniał, że kolejne forum odbędzie się w Warszawie w maju 2017 roku

GEX_8258

PROGRAM Forum

Fotorelacja