Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Wielka odbudowa Ukrainy po wygranej wojnie z rosyjskimi okupantami: 28 kwietnia w Warszawie odbędzie się jubileuszowe XV Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”

Gospodarka ukraińska potrzebuje szybkiego ożywienia i wsparcia międzynarodowego, aby zapewnić przetrwanie kraju w trudnym kontekście rosyjskiej agresji wojskowej. Krajowe firmy i polscy inwestorzy na Ukrainie szukają alternatywnych sposobów wznowienia działalności.

Od początku wojny Polska stała się jednym z najbardziej wiarygodnych sojuszników Ukrainy, udzielając jej bezprecedensowego wsparcia i demonstrując model dobrego sąsiedztwa między krajami.

W ciągu 8 lat swojego istnienia Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu” przekształciło się w jedną z największych i najważniejszych platform komunikacyjnych skupiających przedstawicieli świata biznesu, pracodawców, instytucji finansowych, urzędników i przedstawicieli organizacji państwowych Ukrainy i Polski, stało się synonimem konstruktywnego dialogu między sąsiadującymi krajami. Dlatego nawet w tak trudnych czasach Komitet Organizacyjny XV Jubileuszowego Forum postanowił zorganizować wydarzenie, które stanie się epicentrum konsolidacji środowiska biznesowego w celu wsparcia ukraińskiego i polskiego biznesu na Ukrainie w warunkach agresji militarnej, poprawy współpracy handlowej i gospodarczej oraz nawiązania kontaktów biznesowych w formacie Ukraina-Polska.

Uczestnicy XV Międzynarodowego Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu” będą dyskutować:

  • współpraca handlowo-gospodarcza między Ukrainą a Polską: dotychczasowe sukcesy i perspektywy na przyszłość, programy wsparcia dla ukraińskich i polskich firm na Ukrainie w warunkach czasowej relokacji, formaty wsparcia państwa dla biznesu z Polski i krajów UE;
  • wielkie ożywienie: perspektywy ożywienia gospodarki ukraińskiej, w szczególności w budownictwie, energetyce, transporcie i infrastrukturze cywilnej, agrobiznesie i rolnictwie;
  • Dostęp do środków i instrumentów finansowych Polski i krajów Unii Europejskiej dla ukraińskich przedsiębiorców w Polsce i polskich inwestorów na Ukrainie;
  • mechanizmy rozwiązywania kwestii prawnych w okresie obowiązywania sankcji międzynarodowych, barier handlowych, a także rozwiązywania problemów związanych z kwestiami celnymi, podatkowymi, księgowymi i migracyjnymi pracowników ukraińskich i polskich na Ukrainie i w Polsce.

 

Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie pod patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej і Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Organizatorami forum są: Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz  EUCON Grupa Prawnicza.

Współorganizator: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Uczestnicy Forum, w tym ukraińscy i polscy przedsiębiorcy i inwestorzy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji dyplomatycznych, będą mieli wyjątkową okazję do uzyskania aktualnych informacji na temat perspektyw ożywienia gospodarczego, wszelkich aspektów czasowej relokacji i wsparcia ukraińskich i polskich firm w Polsce podczas konstruktywnych dyskusji z ponad 40 prelegentami z Ukrainy i Polski, udziału w spotkaniach B2B, znalezienia osób o podobnych poglądach w kręgach biznesowych, omówienia pilnych kwestii. Pamiętaj: wspólny wysiłek i partnerstwo są kluczowe!

Data i godzina: 28 kwietnia 2022r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, sala “Pod kopulą”, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

Osoba do kontaktu w Polsce: Yuliia Sharhorodska, events@euconlaw.com.

Osoba do kontaktu na Ukrainie  – Olena Vakulik, events@euconlaw.com.

UCZESTNICTWO W FORUM JEST BEZPŁATNE.

MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ ZARÓWNO W TRYBIE OFFLINE, JAK I ONLINE

PROGRAM

REJESTRACJA

OFERTA PARTNERSKA

WYDARZENIA Z PRZESZŁOŚCI:

ORGANIZATORZY

eucon_logo_221_70AUBP-pl

WSPÓŁORGANIZATORZY

eucon_logo_221_70

POD PATRONATEM

PARTNER OFICJALNY

 

PARTNERZ INFORMACYJNY