Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Zostało podpisane Memorandum o partnerstwie między Ogólnoukraińską Siecią Uczciwości i Compliance UNIC a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce

Nadal sumiennie pracujemy nad promowaniem i pomocą we wdrażaniu europejskich standardów i zasad biznesowych dla członków naszego Zrzeszenia! 19 lipca w Warszawie zostało podpisane Memorandum o partnerstwie między Ogólnoukraińską Siecią Uczciwości i Compliance UNIC a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Memorandum podpisali Szefowa Sekretariatu UNIC Antonina Prudko i Prezes Zarządu ZUBP Yaroslav Romanchuk.

Zgodnie z warunkami partnerstwa, współpraca pomiędzy UNIC i ZUBP ma na celu:

  • wzajemne wsparcie dla działań obu organizacji;
  • organizowanie wspólnych wydarzeń dotyczących kultury zgodności, praktyk uczciwości i etyki biznesu;
  • informowanie opinii publicznej o działalności sieci oraz praktykach dotyczących uczciwości i zgodności;
  • zapewnienie prowadzenia przejrzystej działalności gospodarczej;
  • utrzymanie dobrej reputacji biznesowej;
  • stosowanie odpowiedniego zarządzania wewnętrznego i kontroli.