Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 • Українська
 • Polski

„Zjednoczenie Ukraińców na froncie gospodarczym dla osiągnięcia wspólnego celu – jak najszybszego zwycięstwa”: w Warszawie odbyło się spotkanie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce z członkami ZUBP

28 lipca w Warszawie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce Vasyl Zvarych spotkał się z członkami Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Wydarzenie miało na celu nawiązanie dialogu i współpracy z przedstawicielami biznesu w celu jak najszybszego przywrócenia potencjału gospodarczego Ukrainy. Spotkanie zostało zorganizowane przez ZUBP wspólnie z Radą Rzecznika Biznesu.

W wydarzeniu w roli prelegentów wzięli udział:

 • rzecznik biznesu Roman Vashchuk;
 • Oleksandra Iliashenko, szefowa Centrum Diia.Biznes.Warszawa;
 • Kierownik Sekretariatu Ogólnoukraińskiej Sieci Uczciwości i Compliance UNIC Antonina Prudko.

Spotkanie moderował Yaroslav Romanchuk – Prezes Zarządu ZUBP.

Wydarzenie rozpoczęło powitanie od organizatorów. W szczególności Yaroslav Romanchuk w imieniu ZUBP przedstawił główne zadania i projekty Zrzeszenia, a także mówił o wektorach współpracy i partnerstwa z innymi organizacjami.

Głównym przekazem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce Vasyla Zvarycha w kontekście spotkania była teza o niezwykle ważnym znaczeniu omówienia problemów i spraw biznesowych na wysokich poziomach państwowych, poprawy udzielania informacji zwrotnej, nawiązywania partnerstw dla jak najszybszego udzielenia pomocy i optymizacji wszystkich procesów w ramach komunikacji między przedsiębiorcami a państwem.

Ponadto Pan Ambasador nakreślił granice działalności Ambasady w kontekście bieżących wydarzeń i uwarunkowań, a także funkcje nowo powstałych platform UNITED24 i NAZOVNI, których działalność ma na celu globalne wsparcie Ukrainy i ukraińskiego biznesu, szczególnie w kontekście zaangażowania społeczności międzynarodowej.

„Głównym celem jest jedność Ukraińców na froncie gospodarczym, aby jak najszybciej osiągnąć wspólny cel zwycięstwa” – podkreślił Vasyl Zvarych.

Rzecznik biznesu Roman Vashchuk, zwracając uwagę na specyfikę funkcjonowania organizacji w warunkach wojennych, podkreślił, że głównym zakresem działania Rady Rzecznika Biznesu jest pomoc i wsparcie dla przedsiębiorstw o ​​dowolnym kierunku i skali.

Ze swojej strony szefowa Centrum Diia.Biznes.Warszawa Oleksandra Iliashenko wskazała, że ​​głównym celem działalności Centrum jest wspieranie przedsiębiorców, dlatego Diia.Biznes, mając na uwadze duże zapotrzebowanie i specyfikę żądań, prowadzi aktywne działania w warunkach wojennych oraz pomaga przyspieszyć procesy relokacji/adaptacji biznesu na rynek polski, w szczególności poprzez współpracę z PAIH i innymi polskimi organizacjami. Pani Oleksandra opowiedziała również uczestnikom o strukturze projektu, która składa się z platformy internetowej z podręcznikami, przydatnymi informacjami, blogiem oraz offline centrów i infolinii do konsultacji.

Antonina Prudko, Kierownik Sekretariatu Ogólnoukraińskiej Sieci Uczciwości i Compliance UNIC, prezentując uczestnikom działania UNIC, zauważyła, że ​​celem i ideą sieci jest aktywne zjednoczenie przedsiębiorstw w promowaniu struktury i systemu uczciwości. Ważnym aspektem jest to, że aktywną potrzebą UNIC jest nawiązanie współpracy z władzami państwowymi. Pani Antonina podkreśliła, że ​​sieć zapewnia pomoc w przystosowaniu się do pracy w warunkach wojennych oraz zachęca do pomysłów na wsparcie biznesu, dając możliwość stworzenia programu grantowego dla małych i średnich przedsiębiorstw polegającym na promocji idei compliance.

Przechodząc do części spotkania z pytaniami i odpowiedziami, Yaroslav Romanchuk wyróżnił dwie kwestie, które najbardziej dotyczą ukraińskiego biznesu za granicą:

 • specyfiki współpracy z instytucjami bankowymi (w szczególności w kontekście znaczenia dialogu i współpracy) oraz dostęp do finansowania;
 • kwestie legalizacji pobytu i działalności właścicieli firm, inwestorów i pracowników z Ukrainy (kwestie migracji i pracy).

W trakcie dialogu między prelegentami a członkami Zrzeszenia, którzy wzięli udział w spotkaniu, udało się zidentyfikować główne zagadnienia i problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy, a w szczególności:

 • problemy z logistyką: opóźnienia na granicach, długie procedury biurokratyczne, spekulacje ze strony przewoźników, złożoność procesu tworzenia kanałów dystrybucji, uzyskiwanie zezwoleń na transport i przewiezienia transportowe;
 • brak jasności i szczegółowości ustawodawstwa w niektórych obszarach: na przykład istnieje szereg problemów w obszarze farmaceutyków i świadczenia usług dostarczania leków, biorąc pod uwagę różnice w specyfice ustawodawstwa polskiego i ukraińskiego w tym zakresie ;
 • wysoki popyt na lokale (biura, sklepy, fabryki) przewyższający podaż i problemy z ich wyszukaniem;
 • dostęp do finansowania i organów rządowych;
 • kwestie legalizacji pobytu i działalności pracowników;
 • potrzeba aktywnego przyciągania inwestycji, w szczególności na Ukrainę po zakończeniu wojny;
 • konieczność stworzenia warunków do zapewnienia dzieciom edukacji według ukraińskiego programu szkolnego za granicą ze względu na rozbieżność między programami edukacyjnymi między Ukrainą a innymi krajami, problemy ze znalezieniem lokali dla organizacji edukacyjnych, brak wsparcia ze strony państwa, kwestie finansowania i zatrudnienia ukraińskich nauczycieli.

Generalnie spotkanie charakteryzowane było owocnością dyskusji, aktywnymi dyskusjami między uczestnikami wydarzenia, co świadczy o otwartości wszystkich stron dialogu na współpracę, o pozytywnej dynamice w kierunku optymizacji procesów komunikacyjnych na wszystkich szczeblach oraz zmniejszanie dystansu między instytucjami państwowymi, organizacjami publicznymi i przedsiębiorcami.