Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Yaroslav Romanchuk o wspieraniu inwestycji i handlu przez pryzmat działalności Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce

Yaroslav Romanchuk,  Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce wziął udział w konferencji “PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- INNOWACYJNOŚĆ- ROZWÓJ REGIONALNY”, która odbyła się w dniu 18 września 2017 roku w Kijowie.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pomocy rozwojowej dla Ukrainy pod nazwą “Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy i konkurencyjności regionów”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim przemówieniu Yaroslav Romanchuk zaprezentował Zrzeszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce i opowiedział, że Zrzeszenie nie tylko zrzesza inwestorów ukraińskich, prowadzących biznes w Polsce, lecz także wspiera swoich członków podczas realizacji projektów. Pomaga w nawiązywaniu partnerskich stosunków z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz z firmami polskimi i europejskimi, wspomaga promowanie biznesu ukraińskiego i interesów firm ukraińskich na rynkach Polski i UE, zapewnia ochronę prawną praw i interesów eksporterów ukraińskich oraz wsparcie informacyjne.

W części końcowej swojego przemówienia Yaroslav opowiedział o zaletach Polski, jako jednej z najbardziej atrakcyjnych jurysdykcji dla założenia i prowadzenia biznesu. On wymienił szereg zalet Polski, wśród których : atrakcyjność rynku pracy, sprzyjające warunki do inwestowania, strategiczne i rozwinięte środowisko biznesowe, umiarkowane stawki podatkowe w porównaniu ze stawkami stosowanymi w innych państwach UE. Oprócz tego Yaroslav opowiedział o Programie Rządowym „Finansowe Wspieranie Eksportu”, realizowanym przez Bank Gospodarki Narodowej (BGK).

Projekt “Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy i konkurencyjności regionów” został zapoczątkowany w celu wsparcia Ukrainy w jej kształtowaniu się i rozbudowie jako państwa samorządowego i demokratycznego. Podstawowymi kierunkami projektu są usprawnienie procesu decentralizacji i jednoczesne podwyższenie efektywności władzy centralnej, a także wspomaganie rozwoju gospodarczego Ukrainy poprzez wspieranie przedsiębiorczości i rozszerzenie dwustronnej współpracy gospodarczej.