Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

VIII Międzynarodowy Forum «Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce»

W dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się VIII Międzynarodowy Forum «Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce», które tradycyjnie już zgromadza w jednym miejscu przedstawicieli władz publicznych i biznesu z Ukrainy i Polski w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania partnerów do współpracy.

W szczególności, w ramach tegorocznego forum w Warszawie, uczestnicy omówili perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i  realizacji wspólnych projektów transportowych i infrastrukturalnych, zagadnienia dotyczące przyciągania inwestycji zagranicznych do Ukrainy, a także przedstawili potencjał gospodarczy regionów Odeskiego i Donieckiego.

W skład delegacji ukraińskiej weszli: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrii Deshchycia; Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy Taras Tokarskyi; Przewodniczący Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Sławomir Nowak; Prezes Zarządu Państwowej Innowacyjnej Instytucji  Finansowo-Kredytowej Ukrainy, Volodymyr Stavniuk; P.o. Przewodniczącego Odeskiej Rady Obwodowej Yurii Dimchohlo; Doradca ds. Współpracy Międzynarodowej Donieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Ruslan Kulyk.

Ze strony polskiej udział w forum wzięli Radca Ministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Siwek; Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Stępień – Kotlarek; Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Marek Olkiewicz; Manager Sekcji Finansowania Eksportowego Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Kuffel, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Karol Kubica, i inni.

Otwierając forum, Yaroslav Romanchuk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego forum, Partner Zarządzający Międzynarodowego  Centrum Prawniczego EUCON , Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, powitał  jego uczestników  i poinformował, że to jest już ósme przedsięwzięcie, i nie może nie cieszyć ten fakt, że wywołuje ono duże zainteresowanie biznesu tak w Ukrainie, jak i w Polsce. On podkreślił, że w ramach przygotowań do forum organizatorzy starali się nie tylko objąć najbardziej aktualne problemy współpracy polsko-ukraińskiej , lecz także zachęcić do udziału w przedsięwzięciu odpowiednie ministerstwa i organy władzy obu krajów, aby z pierwszych ust usłyszeć o obecnym stanie i perspektywach rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Ukrainą i Polską.

перше фото

W ramach pierwszej dyskusji panelowej “Perspektywy i wyzwania dla polsko-ukraińskiej współpracy przez pryzmat interesów gospodarczych”, Yaroslav Romanchuk i Ireneusz Derek, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, opowiedzieli o dynamice współpracy polsko-ukraińskiej , o stanie handlu zagranicznego Ukrainy za 2017 rok  oraz o partnerstwie handlowym Ukrainy z Polską (w tym o usługach i grupach produktów, które były  importowane i eksportowane w największych ilościach).

2

Z kolei Andrii Deshchycia, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce, podkreślił doniosłość takich przedsięwzięć dla biznesu, ponieważ one sprzyjają nawiązywaniu relacji wzajemnych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy. Także on podkreślił, że obserwuje się, chociaż nie znaczący, ale wzrost obrotów handlowych między Ukrainą a Polską.

Krzysztof Siwek, Doradca Ministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zwrócił uwagę na to, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Polski zawsze wspierało i wspiera współpracę między Ukrainą i Polską, a w ostatnim czasie dużo uwagi poświęca wsparciu właśnie biznesu małego i średniego. Dotyczy to także biznesu ukraińskiego , który wchodzi na rynek Polski. Ponadto, Ministerstwo także wspiera współpracę między krajami na szczeblu regionalnym.

3

Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy Taras Tokarskyi, który odpowiada za reformę decentralizacji, poinformował, że dziś w Ukrainie szczególna uwaga przywiązywana jest do rozwoju regionów wiejskich, w których tworzone są obiekty socjalne, placówki medyczne w celu zapobiegania migracji zewnętrznej i wewnętrznej  i wykorzystania potencjału tych regionów. On także podkreślił, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi w Ukrainie istnieje stosunkowo niski poziom bezrobocia (8%), w ubiegłym roku PKB wyniósł 4,6%, a według prognoz w  roku bieżącym on ma wynieść 4,5%, co z kolei powinno sprzyjać przyciągnięciu inwestycji zagranicznych do kraju.

4

Wśród prelegentów pierwszego panelu dyskusyjnego był także Lech Piławski, Dyrektor Generalny Konfederacji LEWIATAN, który podkreślił, że obecnie zmienia się kontekst gospodarki światowej, w tym europejskiej, co z kolei prowadzi do pojawienia się nowych wyzwań dla biznesu i polityki, które można pokonać tylko poprzez wspólne partnerstwo między Ukrainą i Polską.
7

Vadym Seń, Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Prezes Zarządu SenV Group Sp. z o.o podzielił się swoim doświadczeniem wejścia na rynek Polski. “Jeśli zamierzacie Państwo wejście na  rynek polski, powinniście być gotowi do silnej konkurencji ze spółkami polskimi, które mają możliwość uzyskania dofinansowania i większy dostęp do zasobów finansowych” – powiedział Vadym Seń.

Druga dyskusja panelowa pod nazwą „Międzynarodowe korytarze transportowe i wspólne projekty

infrastrukturalne – korzyści oraz perspektywy dla obu krajów”, została poświęcona  kwestii korytarzy transnarodowych oraz wspólnych projektów infrastrukturalnych.

Sławomir Nowak–Kierownik Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, zaprezentował projekt GO Highway, który ma duże znaczenie nie tylko dla Narodowej strategii transportowej, lecz także dla więzi gospodarczych, społecznych i kulturalnych między Ukrainą i UE. Pan Nowak powiedział, że w tym roku Ukraina zrobiła ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury drogowej. Parlament uchwalił zmiany do przepisów  o koncesji dróg, co stworzyło korzystne warunki dla inwestorów, którzy mają możliwość budowania dróg w Ukrainie.

“Ważnym krokiem we współpracy między Ukrainą a Polską było podpisanie kontraktów w ramach realizacji Umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej” – powiedział Slavomir Nowak.

9

W swoim przemówieniu Iwona Stępień – Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad RP, poinformowała, że obecnie Polska realizuje projekty budowy dróg, które powinny być zakończone do 2023 roku, także  w tym roku planuje się rozpoczęcie budowy dróg, prowadzących do granicy z Ukrainą.

O potencjale portów morskich Ukrainy opowiedział Anatolii Yablunivskyi, Kierownik Administracji portu morskiego w Chersoniu. W szczególności, pan Anatolii zaprezentował drogę wodną E-40, projekt odtworzenia drogi wodnej E-40 na odcinku Dniepr – Wisła, który łączy Bałtyk i morze Czarne, podkreślając, że niniejszy projekt jest realizowany w ramach współpracy Polska-Białoruś-Ukraina.

_1130643

Marek Olkievich, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podkreślił, że obecnie trwa ścisła współpraca i rozwój infrastruktury kolejowej, a mianowicie – PKP PLK S. A. inwestuje w  kolejowe przejścia graniczne między krajami i graniczne linie kolejowe, w 2020 roku korytarz towarowy z Jaworzno-Szczakowa zostanie doprowadzony do Medyki.

Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), opowiedział o tym jak poprzez przedstawicielstwa zagraniczne na całym świecie, w tym w Kijowie, PAIH wspiera ekspansję zagraniczną.

Z kolei o możliwościach  finansowania eksportu i zagranicznej ekspansji przez BGK w Polsce (Bank Gospodarstwa Krajowego Polski) opowiedział Piotr Kuffel, Kierownik Sekcji Finansowania Eksportowego Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

13

O potencjale gospodarczym i  inwestycyjnym regionu Odeskiego opowiedział Yuriy Dimchoglo, p. o. Przewodniczącego Odeskiej Rady Obwodowej. On powiedział że region ma rozwiniętą strukturę transportowo-logistyczną, potencjał przemysłowy, potężny sektor rolny. Tu aktywnie wdrażana jest energetyka odnawialna.

11

Ruslan Kulyk, doradca ds. współpracy międzynarodowej Donieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprezentował Doniecką Agencję Rozwoju Regionalnego i potencjał gospodarczy obwodu Donieckiego.

W ramach forum uczestnicy omówili także kwestie procesów migracyjnych  i “głodu kadrowego” w Polsce, a także wpływ tych procesów na pracodawców. O tym szczegółowo opowiedziała Anetta Guzek-Roszczyk, Dyrektor Międzynarodowej  Grupy Rekrutacyjnej GlobalJobGate, m. Warszawa

12

Prelegenci forum także poruszyli kwestie atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy, opowiedzieli o szybkości i dostępności rejestracji działalności gospodarczej i o funkcjonowaniu systemu podatkowego w Ukrainie. Także zostały omówione możliwości przyszłej współpracy w zakresie produkcji materiałów budowlanych, i in.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w PolscePolska Konfederacja Pracodawców Lewiatan.

Współorganizatorzy forum to:  Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w UkrainieInternational Recruiting Group GlobalJobGate.

Forum zostało przeprowadzone pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej PolskiejAmbasady Ukrainy w Rzeczypospolitej PolskiejKonsulatu Ukrainy w Gdańsku i Komitetu Rady Najwyższej ds. transportu.

Fotorelacja z forum

Program