Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

VII Forum Międzynarodowe “Dni Biznesu Polskiego Biznesu w Ukrainie” – podsumowanie

Już po raz siódmy zostało przeprowadzone Forum Międzynarodowe “Dni Biznesu Polskiego w Ukrainie”, podczas którego przedstawiciele władz i biznesu z Ukrainy i Polski  omówili aktualne problemy i perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Forum odbyło się w dniu 26 października 2017 r. w Kijowie i zgromadziło około 200 uczestników.

Forum odbyło się pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Organizatorami forum byli EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze i Zrzeszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

Współorganizatorzy – Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w UkrainieKonfederacja Pracodawców LewiatanMiędzynarodowa  Grupa Prawnicza “IBGROUP” Komitet Rady Najwyższej Ukrainy ds. transportu.

Pierwsza dyskusja panelowa przedsięwzięcia została poświęcona rozwojowi polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w kontekście Umowy o strefie wolnego handlu. Otwierając dyskusję panelową Yaroslav Romanchuk, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, przedstawił dane statystyczne zgodnie z którymi ostatnio eksport z naszego kraju do krajów UE wzrósł o 22%, a eksport z krajów Unii Europejskiej wynosi około 27%. “Co do klimatu inwestycyjnego, warto podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat inwestycje polskie w naszym kraju nie spadły, ale negatywne jest to, że w ciągu tych lat one nie wzrosły” – powiedział Yaroslav Romanchuk.

GEX_4777

Z kolei Ireneusz Derek, Prezes Zarządu Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, podkreślił, że obecnie przed biznesem stoi cały szereg pytań, i właśnie rozwiązanie tych problemów w przyszłości przyczyni się do poprawy  polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych.

GEX_4730

Andrii Demchuk, Dyrektor Departamentu Inwestycji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, powiedział, że  Polska stała się oknem do Ukrainy dla biznesu europejskiego. “Przedtem inwestycje przeznaczane były na biznes mały i średni, zaś obecnie odbywa się inwestowanie w duże projekty biznesowe, a rząd robi wszystko, co możliwe, w tym na poziomie legislacyjnym, w celu przyciągnięcia inwestycji” – podkreślił Andrii Demchuk.

Krzysztof Siwek, Radca Ministra Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, poinformował, że głównym problemem,stojącym na przeszkodzie bardziej aktywnej współpracy w zakresie inwestowania, jest brak głębokiej analizy i gromadzenia informacji, które by umożliwiły ocenę sytuacji w kraju na ogół, ponieważ inwestorzy, przed zainwestowaniem pieniędzy w określony projekt biznesowy, chcieli by dokonać wstępnej oceny ryzyka.

GEX_4879

Podczas swojego przemówienia Jacek Żur, Zastępca Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, wyraził nadzieję, że proces wdrażania reform w Ukrainie zostanie przyspieszony, ponieważ to odegrało by istotną rolę w poprawie klimatu inwestycyjnego.

GEX_4937

O pozytywnych tendencjach we współpracy Polski i Ukrainy opowiedział Petro Matiaszek, Zastępca Dyrektora Biura ds. pozyskiwania i wspierania inwestycji przy GMU.  Henryk Sobczuk– profesor Polskiej Akademii Nauk, podkreślił, że do zbudowania innowacyjnej gospodarki potrzebna jest owocna współpraca z instytucjami naukowymi.

Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie, zaznaczył, że właśnie reforma sądownictwa i państwowe gwarancje ochrony inwestorów zagranicznych będą podstawowym czynnikiem sprzyjającym napływowi inwestycji z Polski i Europy do Ukrainy. Wśród pozytywnych zmian Pan Piotr wymienił wdrożenie systemu elektronicznych zamówień publicznych ProZorro.

GEX_5040

Druga dyskusja panelowa poświęcona była projektom transportowym, infrastrukturalnym i logistycznym.

W szczególności, Viktor Dovhan, Zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy, przytoczył konkretne przykłady realizacji wspólnych projektów, mających na celu rozwój infrastruktury i połączeń transportowych.

Anna Yurchenko, Dyrektor Międzynarodowego Departamentu Państwowej Agencji Dróg Ukrainy, poinformowała, że już zostały zawarte pięć umów z firmami polskimi, które wygrały przetarg na budowę dróg. Speaker także  dodała, że na obecnie Ukravtodor wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury realizuje ambitny projekt budowy drogi, która ma na celu połączenie portów morza Bałtyckiego na terenie Polski z portami morza Czarnego na terenie Ukrainy, a dokładnie z portami regionu Odeskiego.

GEX_5111

“Otwarcie nowych granicznych punktów kontrolnych  i budowa dwóch nowych korytarzy transportowych – to ważna inicjatywa transportowa , która może stać się nowym solidnym mostem łączącym Europę północną a południową, a także pomoże w integracji systemów transportowych Ukrainy i UE” – powiedział Przemysław Wróbel, Radca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Tak samo doniosłe były rady Lecha Piławskiego, Dyrektora Naczelnego Polskiej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN, dotyczące budowy dróg. On powiedział że należy rozwijać infrastrukturę cyfrową  i transport autonomiczny.

GEX_5083

Z kolei Lev Zakcharchyshyn – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, poradził zmienić format współpracy “Ukraina jako zasób taniej siły roboczej” na format “Jak prowadzić wspólny biznes w Ukrainie”, w przeciwnym razie relacje nie będą obopólnie korzystne.

GEX_5202

W ramach trzeciej sesji uczestnicy forum omówili polskie narzędzia do prowadzenia biznesu i udzielili inwestorom i eksporterom ukraińskim praktycznych  rad, dotyczących wejścia na rynki UE.

Krzysztof Siwek – kierownik projektu, Radca Ministra Rozwoju RP, przedstawił program wspomagania wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy i konkurencyjności regionów.

Marcin Buliński, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu opowiedział o polskich narzędziach finansowych i sposobach wspierania projektów biznesowych.  On podkreślił, że zagraniczne firmy, zarejestrowane w Polsce, są przyrównywane do polskich firm i mogą korzystać ze wszystkich odpowiednich korzyści na równi z firmami krajowymi.

GEX_5343

Ihor Yatsenko – starszy partner, szef biura Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON w Warszawie, zapoznał uczestników ze szczegółami procesu certyfikacji i standaryzacji produktów ukraińskich. On podkreślił, że istnieje kilka systemów certyfikacji, a głównym z nich jest system oznakowania UE. Certyfikacja może być dokonywana w trybie obowiązkowym lub dobrowolnym. Certyfikacja obowiązkowa odbywa się pod nadzorem jednostki notyfikowanej. Ponadto, Igor Yatsenko opowiedział o etapach procesu certyfikacji i przedstawił wykaz jednostek, uprawnionych do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów, regulujących proces wprowadzania produktów na rynek UE.

Annetta Guzek-Roszczyk, Dyrektor Zarządzający, Międzynarodowej Grupy Rekrutacyjnej GlobalJobGate m. Warszawa, opowiedziała o korzyściach wynikających z zatrudnienia w Polsce, pod warunkiem legalnego zatrudnienia. Ona opowiedziała o  zatrudnieniu w trybie uproszczonym  na podstawie oświadczenia. W taki sposób można zatrudnić wychodźców z niektórych państw (w tym  z Ukrainy). Pani Annetta także dodała, że obowiązki pracodawcy wobec pracownika zagranicznego i wobec obywatela polskiego są takie same, więc nie warto obawiać się pewnych komplikacji.

O zasadach prowadzenia biznesu w Polsce i o atrakcyjności rynku polskiego dla ukraińskich inwestorów opowiedział Andrii Romanchuk – Radca ds. międzynarodowego prawa korporacyjnego i podatkowego Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON m. Warszawa. Także speaker przedstawił zasady prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych i opowiedział o cechach charakterystycznych systemu podatkowego w Polsce.

GEX_5380

Ostatnia sesja forum została poświęcona przykładom praktycznym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Swoim doświadczeniem prowadzenia biznesu w Polsce podzielili się Sławomir Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu Mirbud SA m. Skierniewice, Łódź, Anatolii Kobzarenko – założyciel Kobzarenko Sp.  z o.o. m. Łódź, Inna Yarova – założycielka Promobill.eu Sp z.o. o. m. Warszawa, Nataliia Demchenko – doradca ds. logistyki celnej, Agencja Celna Nr 240 Dip Sp.  z o.o. m. Kraków, Tetiana Tucha – założycielka Liga Gompany Sp.z.o. o. m. Warszawa.

W szczególności, Anatolii Kobzarenko, założyciel Kobzarenko Sp. sp. z o. w m. Łódź, producent maszyn rolniczych, opowiedział uczestnikom przedsięwzięcia, dlaczego postanowił zbudować fabrykę w Polsce, a nie w Ukrainie.  Wśród zalet Anatolii wymienił uproszczoną procedurę otrzymania działki, do tego działka już jest uzbrojona (wyposażona w prąd, gaz, kanalizację), ale jednym z warunków  jest uzyskanie 50% dofinansowania na projekt innowacyjny.

“Przy wejściu na rynek polski należy uwzględniać specyfikę konsumenta.  W Polsce konsument jest dość racjonalny, w porównaniu z Ukrainą, gdzie konsument jest bardziej emocjonalny, więc przy wejściu na rynek polski warto zacząć od rabatu lub promocji. Na szczęście, obecnie istnieją takie narzędzia jak e-commerce, umożliwiające bardziej oszczędne sposoby wejścia na rynek zagraniczny” – podzieliła się swoim doświadczeniem Inna Yarova.

GEX_5600

Na zakończenie Yaroslav Romanchuk podziękował wszystkim uczestnikom i poinformował, że w ramach  Dni Polskiego Biznesu w Ukrainie w dniu 27 października 2017 r. w Odessie odbędzie się okrągły stół, na którym zostanie przedstawiony “Polski program wspomagania wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy i konkurencyjności regionów”.

GEX_4743

Podczas otwarcia przedsięwzięcia ze słowem powitalnym do zebranych zwrócił się Marek Siwiec – Dyrektor Generalny Fundacji Dobroczynnej “Pomnik Holokaustu “Babi Jar”

Organizatorzy forum składają serdeczne podziękowania oficjalnym partnerom przedsięwzięcia Fundacji Dobroczynnej “Pomnik Holokaustu “Babi Jar” i kompaniii “КЕN-PACK Ukraina”.

Fotorelacja ż VII Forum Międzynarodowe “Dni Polskiego Biznesu w Ukrainie”

Фотозвіт VII Міжнародного форуму “Дні Польського Бізнесу вУкраїні”

PROGRAM

Wideo-reportaże

Wideo-reportaż kanału telewizyjnego ICTV

Wideo-reportaż 5 kanał

Wideo-reportaż Pierwszy Kanał Rzeczowy