Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Step by step: 19 września w Warszawie podpisano Memorandum o współpracy między Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce a Association of Belarusian Business Abroad

Poszerzamy grono partnerów, aby wspierać ukraińskich inwestorów w Polsce. 19 września podczas forum Belarus Business Harbour 2022 w Warszawie zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce a Association of Belarusian Business Abroad.

W imieniu ABBA w podpisaniu uczestniczył Prezes Zarządu organizacji Yaugeniy Bury, a w imieniu ZUBP podpisał Prezes Zarządu ZUBP Yaroslav Romanchuk.

Zgodnie z warunkami partnerstwa, współpraca pomiędzy ABBA i ZUBP ma na celu:

  • wzajemne wspieranie działań organizacji;
  • wspólne wspieranie ukraińskich i białoruskich inwestorów poprzez tworzenie przestrzeni dla ich rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej i w Ukrainie;
  • organizowanie wspólnych wydarzeń tematycznych, a mianowicie seminariów, konferencji, webinarów, programów i projektów;
  • współpraca w zakresie ochrony praw i interesów oraz rozwoju ukraińskich i białoruskich przedsiębiorców (w szczególności polskich przedsiębiorców z udziałem ukraińskim lub białoruskim) oraz obywateli Ukrainy i Białorusi w Polsce;
  • udzielanie sobie wzajemnie przez strony wsparcia informacyjnego itp.