Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Powstało Zrzeszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce

Dnia 20 października 2015 w Warszawie przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się zgromadzenie założycielskie, na którym zostało utworzone Zrzeszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

Obecnie w skład Zrzeszenia wchodzi firm polskich, założycielami których są inwestorzy ukraińscy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w tym kraju, w tym firmy działające w branży IT, budowy maszyn, budowy aparatury, energetyki alternatywnej, przemysłu spożywczego i sektora rolniczego.

Do podstawowych zadań tej struktury należeć będzie pomoc biznesowi ukraińskiemu przy wejściu i rozszerzeniu obecności na rynku polskim w celu zwiększenia wielkości eksportu towarów i usług krajowych do Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich UE, lobbing interesów biznesu ukraińskiego w RP, wymiana doświadczeń i informacji, ochrona prawna praw, interesów i inwestycji biznesu ukraińskiego, sporządzanie propozycji  dotyczących zbliżenia i harmonizacji ustawodawstwa obu krajów z uwzględnieniem przepisów prawa UE.

Zrzeszenie także będzie udzielało przedsiębiorcom pomocy prawnej i organizacyjnej przy realizacji przez nich projektów biznesowych i efektywnym korzystaniu z możliwości Strefy handlu wolnego między Ukrainą i UE.

Wśród szczególnych priorytetów – systemowa współpraca z polskimi instytucjami państwowymi i władzami lokalnymi, organizacjami, uczelniami, jednostkami naukowymi i innymi strukturami.

Na stanowisko prezesa Zrzeszenia został powołany Yaroslav Romanchuk, adwokat, partner kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON.

Stanowisko wiceprezesa objął Іreneusuz Derek, szef firmy „Plastics-Ukraina .

Najwyższym organem Zrzeszenia  jest Rada. Na jej czele stanął Oleg Dubisz, jego zastępcą został Wadim Seń, szef spółki Alfa centrum – przedsiębiorstwa, które jest liderem  w dziedzinie wysokoprecyzyjnej obróbki mechanicznej.

Założyciele Zrzeszenia także podjęli decyzję o utworzeniu Polskiej Ligi Studentów Ukraińskich. Ze względu na fakt, że obecnie w Polsce  odbywa studia prawie 28 tys. ukraińskich studentów, taka inicjatywa będzie stanowiła pewną synergię pomiędzy biznesem a przyszłymi pracownikami.

W tym samym dniu Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskie Andrij Deszczyca na oficjalnym przyjęciu w pomieszczeniu Ambasady pogratulował  powstania Zrzeszenia i obiecał pełne wsparcie i pomoc w promowaniu eksportu towarów ukraińskich na rynki UE.