Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Perspektywiczne kierunki, niskie zasoby finansowe, potencjał inwestycyjny: 20 maja w Warszawie odbyło się ХІІІ Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”

ХІІІ Międzynarodowe Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” powróciło w podwójnym formacie: niektórzy z uczestników zebrali się w ścianach Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a druga połowa dołączyła do transmisji online. Ponad 35 spikerów, w tym wysokiej rangi kierownicy, urzędnicy, dyplomaci, osoby publiczne, przedstawiciele wielkiego biznesu, eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, analitycy, prawnicy z Ukrainy i Polski dyskutowali o kwestiach polsko-ukraińskiego partnerstwa gospodarczego w ramach 5 paneli dyskusyjnych, tradycyjnie został rzecznikiem pomysłów na optymalizację współpracy polsko-ukraińskiej, stworzenie klimatu inwestycyjnego, dostępu do niskich zasobów finansowych, logistyki, obrotu i e-commerce w kontekście stosunków pomiędzy Ukrainą a UE, partnerstwa energetycznego itp.

Forum rozpoczęło się od powitalnego przemówienia organizatorów – adwokata, współprzewodniczącego Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Partnera Zarządzającego Grupy prawniczej EUCON Yaroslava Romanchuka oraz współprzewodniczącego Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Dyrektora firmy Plastiks-Ukraina Ireneusza Dereka, które wyrazili pocieszające myśli o powrocie do formatu offline, zwracając uwagę na szczególne znaczenie osobistej komunikacji między przedstawicielami organów państwowych, ekspertami zawodowymi i przedsiębiorcami.

Forum rozpoczęło się również podpisaniem Memorandum o porozumieniu pomiędzy Radą Eksporterów i Inwestorów przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce z udziałem Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrija Deszczyci i wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Vasyla Bodnara. Interesy Zrzeszenia reprezentował Yaroslav Romanchuk, współprzewodniczący Rady ZUBP. Celem Memorandum jest wzmocnienie wsparcia dla ukraińskiego biznesu na rynku polskim, wzmocnienie wzajemnie korzystnej współpracy ze Zrzeszeniem, z uwzględnieniem aktywnego wzmocnienia stosunków handlowych między Ukrainą a Polską oraz rosnącą liczbę ukraińskich eksporterów i inwestorów w Polsce.

Pierwszy panel dyskusyjny “Polska – Ukraina: wyniki 2020 roku. Wpływ Covid-19 i perspektywy dynamicznego rozwoju współpracy gospodarczej” ze statystyk dotyczących dynamiki ukraińskiego partnerstwa handlowego, rozpoczął moderator dyskusji Yaroslav Romanchuk.

Podczas swojego wystąpienia Wicepremier i Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorov podkreślił sukcesy w realizacji projektów Ministerstwa Transformacji Cyfrowej mających na celu poprawę i uproszczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Mykhailo Fedorov w szczególności mówił o działalności ukraińskiego funduszu start-upowego założonego przez rząd, który sfinansował 175 startupów o wartości prawie 5 milionów dolarów, powiedział o innowacyjnym kursie przedsiębiorczości na uniwersytetach, efektywnej pracy centrów wsparcia przedsiębiorców i o portalu internetowym “Diya. Biznes”. Speaker zwrócił również uwagę na wygodne  usługi dla biznesu w Diy – jest to automatyczna rejestracja biznesu, opłata podatków za pomocą kilku kliknięć, podpis cyfrowy w smartfonie i rejestracja online operatorów zdolności rynkowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Robert Tomanek podkreślił pozytywną dynamikę w walce Polski z Covid-19, zwrócił uwagę na zakończenie prac rządu nad projektem nowej polityki inwestycyjnej i eksportowej. Ponadto Minister mówił o praktycznych narzędziach wspierania biznesu przez Ministerstwo.

Wspierając temat pomocy przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu skutków kryzysu związanego z epidemią, Vasyl Bodnar podzielił się doświadczeniami Rady Eksporterów i Inwestorów przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, zwracając szczególną uwagę, w szczególności, na to jak ważne jest działanie na rzecz międzynarodowego wsparcia i partnerstwa. “Polska jest niezwykle ważnym partnerem gospodarczym Ukrainy” – powiedział speaker.

Andrij Deszczycia zwrócił również uwagę na znaczenie spotkań offline przedstawicieli biznesu a rządem, które pozytywnie wpływają na dynamikę partnerstwa ukraińsko-polskiego i proces integracji Ukrainy z UE. Ambasador zauważył, że z roku na rok rośnie liczba ukraińskich firm wchodzących na polski rynek, co przyczynia się do nawiązania kontaktów biznesowych i poprawy klimatu inwestycyjnego między krajami.

Podczas dyskusji Ireneusz Derek poruszył ważne kwestii związane z biurokracją, z jakimi borykają się polscy inwestorzy na Ukrainie, co zmniejsza jej atrakcyjność inwestycyjną.

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konrad Pawlik podczas swojego wystąpienia mówił o współpracy między krajami, realnej pomocy dla ukraińskich przedsiębiorców w Polsce, świadczeniu wysokiej jakości usług dla firm, infrastrukturze jako ważnym elemencie stosunków ukraińsko-polskich oraz integracji Ukrainy z UE.

Kierownik Biura Krajowej Rady Inwestycyjnej Olga Magaletska przytoczyła dane dotyczące handlu między Ukrainą a Polską, opowiedziała o inicjatywach legislacyjnych na Ukrainie, przyczyniających się do poprawy klimatu inwestycyjnego oraz treści projektu ustawy o inwestycjach.

Konsekwencje pandemii Covid-19, zmiany w światowym paradygmacie społeczno-gospodarczym, znaczenie szczepień, znaczenie przekształcenia i dostosowania edukacji, motywacja młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej to główne punkty wypowiedzi Przewodniczącego Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotra Wachowiaka. “Najważniejsze jest to, żeby każda zmiana nie była uważana za zagrożenie, ale za wyzwanie”, – trafnie podsumował Pan Wachowiak.

Vasyl Rakivnenko, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, wspierając swoich kolegów, podkreślał znaczenie postrzegania kryzysów jako czasu na okazje, a także synergii i wymiany kapitału między krajami, optymalizując proces legalizacji przekraczania granicy.

E-commerce, IT, zmiany są głównymi przedmiotami wystąpienia Marcina Ruteckiego. Ekspert zwrócił uwagę na “ugięcie” współpracy w tych dziedzinach, w przeciwieństwie do tradycyjnych, zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania współpracy w nowoczesnych sektorach gospodarki między Ukrainą a Polską. Pan Rutecki zwrócił również uwagę na potencjał branży gier i potrzebę rozwoju tego obszaru przez Polskę, a także w dziedzinie e-commerce i rynku kapitałowego.

Tematem drugiego panelu dyskusyjnego który moderował Yaroslava Romanchuka był temat “Polsko-ukraiński potencjał inwestycyjny. Co dalej: stagnacja czy ostrożny optymizm?”

Karol Kubica, Kierownik ZBH w Kijowie w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), podkreślił ulepszenie komunikacji między Ukrainą a Polską, określił granice działań PAIH, w szczególności oddziałów w Kijowie, i wyraził swoją opinię na temat handlu między Ukrainą a Polską.

Serhii Tsivkach, Dyrektor wykonawczy Biura ds. pozyskiwania i wspierania inwestycji «UkraineInvest»,  przedstawił ciekawą infografikę na temat głównych aspektów współpracy gospodarczej między Ukrainą a Polską, mówił o działalności największych polskich firm na Ukrainie, opowiadał ciekawe opisy ukraińskich zachęt inwestycyjnych i prezentował działania UkraineInvest, w szczególności w kontekście stosunków między dwoma sąsiednimi krajami.

Taras Yeleiko, Zastępca Prezesa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, wystąpił z prezentacją na temat “Inwestowanie na Ukrainie poprzez prywatyzację”, prezentując ważne aktualizacje w procesach i projektach dużej i małej prywatyzacji.

Ihor Baranetskyi, Radca, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, mówił o aktywnej współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce, o zamiarze przekroczenia bariery inwestycyjnej o wartości 1 mld dolarów. Speaker podkreślił również znaczenie poprawy wizerunku inwestycyjnego Ukrainy.

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Piotr Borowski opowiedział o notowaniu ukraińskich spółek na GPW, które są interesujące dla polskich inwestorów, i zauważył, że ukraińska młodzież mieszkająca w Warszawie jest również aktywnie włączona do procesów gospodarczych Polski.

Zdaniem Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, ze względu na kryzys realizacja wielu inwestycji była niemożliwa, ale “istnieje poczucie perspektyw biznesowych, albo teraz, albo nigdy”.

Pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Przedsiębiorstwa Komunalnego “Kijowska Agencja inwestycyjna” Yevheniia Avramenko określiła główne działania, współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi i projekty inwestycyjne Kijowskiej Agencji Inwestycyjnej.

Piotr Paradowski, Naczelnik Wydziału Współpracy z Inwestorami, Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawa, przytoczył trzy korzyści społeczno-gospodarcze Warszawy: kapitał ludzki, przystępne cenowo biura oraz jakość komfortowego poziomu życia obywateli, zwracając się do tego, że tradycyjnym branżowym liderem Warszawy jest branża technologiczna dla biznesu.

Andrzej Rudka, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, mówił o przeszkodach i barierach we współpracy i podkreślił, że stabilność legislacyjna i praworządność są szczególnie ważne dla biznesu i inwestycji.

W ramach panelu dyskusyjnego podpisano memorandum o współpracy pomiędzy UkraineInvest, którego przedstawicielem był Dyrektor Wykonawczy Biura Inwestycji i Wsparcia Ukrainy Invest Serhii Tsivkach, a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce, które zostało zeprezentowane przez Prezesa Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Vasyla Rakivnenko. Memorandum zostało podpisane w celu aktywnej współpracy na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego między Ukrainą a Polską, a także wspieranie rozwoju inwestycji ukraińskich eksporterów w Polsce oraz przyciąganie polskich inwestorów na rynek ukraiński.

Przedmiotem dyskusji uczestników III sesji były tanie środki finansowe i instrumenty UE, w szczególności Polski. Sesja została moderowana przez Jacka Kluczkowskiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie (w latach 2005-2011), przedstawiciela Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich, który podzielił się informacjami na temat negocjacji między polskim rządem a Komisją Europejską, w ramach których są szanse dla ukraińskich przedsiębiorców na wykorzystanie finansowania projektów i funduszy projektowych.

Krzysztof Senger, Dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), mówił o cechach finansujących projekty międzynarodowe, zaangażowaniu w eliminację skutków pandemii, pożyczkach dla ukraińskich przedsiębiorców i polskich biznesmenów na Ukrainie, a także programach współpracy z eksporterami.

Michał Polański, Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, mówił o otrzymaniu finansowania z PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw, międzynarodowej działalności w zakresie dotacji i wykorzystania instrumentów finansowych, a także o pomocy start-upom, w szczególności ukraińskim, w uzyskaniu finansowania.

Andrii Romanchuk, adwokat, partner EUCON Grupa Prawnicza, skupił się na skutecznym wykorzystaniu przez Polskę europejskiego finansowania istniejących instrumentów finansowych dla ukraińskich firm w Polsce, w szczególności w zakresie finansowania start-upów przeniesionych do Polski.

Oleksandr Movchan, Członek Zarządu Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, podzielił się swoim doświadczeniem w przyciąganiu najlepszych praktyk europejskich w walce z oszustwami korporacyjnymi.

Jaroslaw Grzywinski, partner i szef Rynków Kapitałowych, zapewnił, że fundusze europejskie są najskuteczniej przyciągane do sektorów charakteryzujących się innowacjami, takich jak sektory zielonej energii i alternatywne źródła.

Prezes Zarządu Biura Księgowego “E-REPORT” Artur Szewczyk przekonywał, że należy przyciągnąć zewnętrznych specjalistów księgowych, w szczególności biorąc pod uwagę potrzebę uregulowania aspektów podatkowych wykorzystania zaangażowanych funduszy inwestycyjnych oraz środków zapobiegających utracie zysków.

“Nowe możliwości dla logistyki, rozwoju handlu i e-commerce w trójkącie “Niemcy – Polska – Ukraina” był to temat przedostatniego panelu dyskusyjnego  forum który moderował Prezes Zarządu Foreign Trade e-Agency (Polska) Marcin Roczniak.

Marcin Rutecki, strateg e-commerce i marketingu internetowego w Infron, przeanalizował transformację branży e-commerce w wyniku kryzysu, perspektywy współpracy między Niemcami, Polską i Ukrainą w tym obszarze oraz znaczenie wyboru strategii marketingowych w rozwoju tego obszaru.

Katarzyna Sokołowska, przedstawicielka NRW.Global Business – Niemiecka Agencja Handlu i Inwestycji w Nadrenii Północnej-Westfalii zauważyła, że sektor logistyczny ma kluczowe znaczenie w kontekście trójkąta niemiecko-polsko-ukraińskiego, ponieważ kierunki te są węzłowe i mają szczególne znaczenie w transporcie towarów różnymi środkami.

“Klient potrzebuje jakości i szybkości. Dlatego w tym kontekście ważne są problemy związane z granicami, opodatkowaniem, ustawodawstwem i zagrożeniami finansowymi” – podsumował Yaroslav Romanchuk, dodając, że w kontekście integracji europejskiej Ukrainy istnieją perspektywy w dziedzinie handlu elektronicznego.

Paweł Działak, CEO Tpay, słusznie zauważył, że konieczność przejścia w online jest jednym z głównych powodów szybkiego rozwoju e-commerce, dodając, że wspomniana branża potrzebuje aktywnego rozwoju na Ukrainie.

Po panelu dyskusyjnym podpisano Memorandum o współpracy między Foreign Trade eAgency a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. FTA reprezentował Prezes Zarządu agencji i moderator czwartego panelu dyskusyjnego forum Marcin Roczniak, ze strony Zrzeszenia wziął udział w podpisaniu Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Vasyl Rakivnenko. Nawiązywanie partnerstw, rozwój branży e-commerce, promowanie poprawy stosunków handlowych i logistycznych, wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy i Polski to główne cele podpisania Memorandum.

Ostatnim akordem forum był ostatni piąty panel dyskusyjny “Dialog energetyczny między Ukrainą a Polską: bariery i możliwości”. Moderatorem dyskusji był Stanislav Zinchenko, dyrektor GMK-Center, który przedstawił ogólny opis obecnego stanu i perspektyw ukraińskiego sektora energetycznego, kwestii dostaw wodoru oraz perspektyw partnerstwa polsko-ukraińskiego.

Maciej Kołaczek, kierownik Działu Spraw Międzynarodowych PGNiG, mówił o głównych działaniach i możliwościach technicznych PGNiG, o osobliwościach podpisania umowy o dostawach gazu, zainteresowaniu PGNiG znaczącymi złożami gazu w zachodniej Ukrainie.

Serhii Savchuk, dyrektor wykonawczy „Clear Energy”, skupił się w szczególności na przeglądzie działań i osiągnięć Clear Energy, mówił o kierunkach współpracy z Polską.

Stanislav Kazda, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju LLC „Rehionalna Hazova Kompaniia”, określił działalność firmy i zwrócił szczególną uwagę na pilną potrzebę przeprojektowania ukraińskiego systemu dostaw gazu, biorąc pod uwagę przestarzałe techniczne systemy.

Kseniia Orynchak, Dyrektor Wykonawczy Krajowego Stowarzyszenia firm wydobywczych, mówiła o projekcie nowego Kodeksu Podglebia, walce z nieaktywnymi licencjami,  o międzynarodowych, w szczególności polskich inwestycjach w ukraińskie obiekty użytkowania podglebia itp.

Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz EUCON Grupa Prawnicza dziękują wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w XIII Międzynarodowym Forum “Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe”! Czekamy na kolejne wydarzenia, stay tuned!

Fotoreportaż