Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Okrągły stół “Czym jest Bank Narodowy Ukrainy dla eksporterów ukraińskich: partnerem czy przeszkodą”

W dniu 4 kwietnia 2016 roku  w Ukrinform   odbyły się  obrady okrągłego stołu “Czym   jest Bank Narodowy Ukrainy dla eksporterów ukraińskich: partnerem czy przeszkodą?”,  w trakcie których przedstawiciele biznesu i eksperci omówili politykę regulacji walutowej NBU, stwarzającej przeszkody w eksporcie towarów ukraińskich do krajów UE na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okrągły stół został zorganizowany przez:

Ostatnio przedsiębiorstwa ukraińskie, eksportujące swoje towary i usługi do krajów UE poprzez zakładanie domów handlowych w krajach UE, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej, poddawane są presji ze strony kierownictwa pododdziałów profilowych Banku Narodowego Ukrainy.

1-mix

Partner Kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego  EUCON  YarosLav Romanchuk  wyjaśnił aspekty prawne sytuacji i bezpodstawność powstawania problemów.

Wyżej wspomniani  przedstawiciele biznesu ukraińskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego   Ukrainy,  złożyli do Banku Narodowego Ukrainy  uzgodnione  komplety dokumentów, niezbędnych do uzyskania licencji indywidualnych zgodnie z Instrukcją o trybie udzielania licencji indywidualnych, uprawniających do realizacji inwestycji za granicą, zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Banku Narodowego Ukrainy z dnia 16.03.1999 Nr 122. Suma konkretnych inwestycji indywidualnych biznesmenów ukraińskich w odpowiednie prawa korporacyjne w Polsce, w celu uzyskania których zostały złożone ww. dokumenty, niezbędne do uzyskania licencji indywidualnej, nie przekraczała kwoty stanowiącej odpowiednik 10 tys. euro.

Zaczynając  od listopada 2015 roku Departament ds. rejestracji i licencjonowania, do zakresu kompetencji którego należy rozpatrywanie dokumentów i udzielanie licencji indywidualnych,  odmawia udzielenia licencji, wstrzymuje rozpatrzenie dokumentów,  a inwestorom, którym już przedtem zostały udzielone licencje, przesyła listy z uprzedzeniem o  inicjowaniu  rozpatrzenia kwestii   odwołania udzielonych licencji.

Przyczyną takich działań stało się nieuznanie za oficjalne dokumentów, zaświadczających fakt założenia w Rzeczypospolitej Polskiej spółki gospodarczej drogą elektroniczną  (za pośrednictwem  oficjalnego polskiego systemu teleinformatycznego). Przy czym NBU uważa, że część 2 artykułu 15 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r. nie ma zastosowania do takich stosunków prawnych.

Przedstawiciele biznesu ukraińskiego wyjaśnili sytuację na konkretnych przykładach. Szczegóły dostępne  w  pliku wideo:

Z uwzględnieniem wyników przedsięwzięcia została podjęta decyzja o podpisaniu  kolektywnego listu-zgłoszenia do Prezesa NBU  i przesłaniu jego kopii do Prezydenta Ukrainy, Przewodniczącego RNU i Biznes-Ombudsmana, z prośbą, w szczególności, o zaprzestanie bezpodstawnego wywierania presji na eksporterów i inwestorów ukraińskich, odwołanie ze stanowiska p.o. dyrektora Departamentu ds. rejestracji i licencjonowania Banku Narodowego Ukrainy Kyryczenki О.W., powołanie grupy roboczej w celu rozstrzygnięcia ww. kwestii.

Media o przedsięwzięciu: