Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

Jarosław Romańczuk został prelegentem na forum Belarus Business Harbor 2022

Wśród prelegentów Forum Belarus Business Harbour 2022, które rozpoczęło się 19 września w Warszawie,  Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający EUCON i Przewodniczący Zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu w Polsce.

Przede wszystkim Yaroslav Romanchuk i Przewodniczący Zarządu Association of Belarusian Business Abroad  Yauhen Bury podpisali Memorandum o współpracy pomiędzy ABBA i AUBP w zakresie wspólnych działań i wydarzeń mających na celu wspieranie ukraińskich i białoruskich inwestorów poprzez tworzenie przestrzeni dla ich rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie.

Ponadto Pan Yaroslav był prelegentem pierwszej sesji wydarzenia poświęconej wpływowi wojny na Ukrainie na białoruski biznes za granicą. W trakcie swojego wystąpienia ekspert, po głosnym przedstawieniu celów i tła powstania oraz zaprezentowaniu treści i wektorów działalności Zrzeszenia, podzielił się doświadczeniami z procesów pierwszej fali relokacji ukraińskich przedsiębiorstw do Polski, która miała miejsce w latach 2014-2015 oraz opisał etapy, uwarunkowania, wyzwania i problemy, z którymi obecnie borykają się ukraińscy przedsiębiorcy w ramach procesu relokacji w warunkach wojennych. Prelegent podkreślił więc, że najczęstsze problemy to:

  • Nieprzygotowanie do relokacji;
  • trudności w dostosowaniu się do warunków prowadzenia działalności w innym kraju (specyfika różnic w mentalności i podejściu do biznesu, realia legislacyjne);
  • brak głębokiej wiedzy o polskim rynku i dokładnej analizy wstępnej; poszukiwanie niszy;
  • wybór top managementu, który może skutecznie zarządzać biznesem w Polsce, ponieważ właściciele nie zawsze mają możliwość podróżowania i muszą zarządzać na odległość;
  • problem funkcjonowania i komunikacji z instytucjami bankowymi (zakładanie kont, przeprowadzanie transakcji bankowych, historia kredytowa itp.)