Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

IX Forum Międzynarodowe «Dni Polskiego Biznesu w Ukrainie»

Uczestnikami wydarzenia było ponad 150 biznesmenów, młodych przedsiębiorców, urzędników, specjalistów z różnych sfer, osób  publicznych i przedstawiciel kultury  z Ukrainy i Polski, przed którymi wystąpili 20 prelegentów.

FOTORELACJA Z FORUM

PROGRAM WYDARZENIA

Forum mieli przyjemność otworzyć Partner Zarządzający EUCON Grupy Prawniczej, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Yaroslav Romanchuk oraz Dyrektor Generalny «Plastics-Ukraina» Ireneusz Derek. W mowie inauguracyjnej Pan Romanchuk i Pan Derek podkreślili, że stosunki między Ukrainą a Polską z roku na rok się umacniają, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i politycznej, wobec czego inwestycja w rozwój tych stosunków jest niezbędna. Prelegenci również przedstawili również dane statystyczne na temat stosunków handlowych między obydwoma krajami i zidentyfikowali główne obszary wymiany towarowej.

057

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego ” Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza: boom czy stagnacja? ” byli Tadeusz Kosciński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce Michał Giergoń – Zastępca Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Andrii Melnyk – Kierownik Działu Instrumentów Promocji Inwestycji Departamentu zaciągnięcia inwestycji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Generalny Konfederacji LEWIATAN, Yaroslav Romanchuk – Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Ireneusz Derek –  Przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Piotr Ciarkowski – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, moderatorem został Jacek Kluczkowski – Koordynator ds. Ukrainy Instytutu Studiów Wschodnich, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie (w latach 2005-2011).

086

Prelegenci omówili wzrost ukraińskiego eksportu i importu Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat po kryzysie w 2014 r., wzmocnienie stosunków handlowych między Polską i Ukrainą, poprawę ukraińskiego klimatu inwestycyjnego, postęp i perspektywy walki z korupcją oraz poprawę systemu sądownictwa i warunków pracy Ukraińców w Polsce. Ponadto  skupili się również na problematycznych kwestiach dotyczących zdolności konsumentów, zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw, dostępu do nowych rynków finansowych, aktywnej wymiany zasobów pracy między Ukrainą i Polską, kwestii celnych oraz innych.

Tadeusz Kościński podczas występu scharakteryzował szczegółowo uczestnikom Forum poziom relacji eksportowych i importowych między Ukrainą a Polską.

Z kolei Michał Giergoń zwrócił uwagę na poprawę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie oraz postępy w walce z korupcją i poprawie systemu sądownictwa.

” Z każdym rokiem, z każdym miesiącem stajemy się ważniejszymi partnerami, ale nas jeszcze czeka długa droga “ – powiedział Jacek Kluczkowski, moderator panelu dyskusyjnego.

Andrii Melnyk mówił o obiecujących sektorach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, w szczególności o parkach przemysłowych, development, imporcie gazu Ukrainą przez gotowe terminale w Polsce itp.

Zaś Grzegorz Baczewski – podkresił, że jednym z najważniejszych tematów jest migracja zarobkowa między Ukrainą a Polską oraz wykorzystanie ukraińskich zasobów pracy w Polsce na wzajemnie korzystnych warunkach. W związku z tym mówca opowiedział o wymianie zasobów pracy między dwoma krajami, o specjalnych polskich mechanizmach otwierania polskiego rynku pracy dla Wschodu, uproszczonym systemie zatrudnienia itp.

“Tak, Boom jest, umiarkowany boom z ogromną perspektywą, dla realizacji której trzeba jednakże rozwiązać istniejące problemy – problemy korupcji, nieefektywności sądów, niedoboru dobrych pracowników wyjeżdżających za granicę, a także problemów na granicy Ukrainy z Polską” – powiedział Piotr Ciarkowski.

106

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego “Korytarz transportowy od Odessy do Gdańska: jaka prezentuje się gotowość przejść celnych,

infrastruktury portowej, kolejowej i drogowej? ” Prelegenci omówili problem przekształcenia stosunków rynkowych i polityki gospodarczej Ukrainy, najważniejsze aspekty logistyki i współpracy w dziedzinie transportu między Ukrainą a Polską, znaczenie współpracy w tych sektorach obu krajów, aktualne trendy ruchu drogowego i ich powiązania, problemy z kwotą przewoźników, najważniejsze problemy infrastrukturalne między Polską a Ukrainą, naprawa i budownictwo dróg na Ukrainie w kierunku polskim, problemy z jakością obsługi celnej, przemytu i korupcji na granicy polsko-ukraińskiej, kwestie funkcjonowania portów oraz inne.

Kateryna Selyannyk, kierownik Departamentu Planowania Polityki Eksportowej w Dyrekcji ds. Planowania Strategicznego i Koordynacji Polityki Transportu Państwa Ministerstwa Infrastruktury przekazała uczestnikom Forum aktualne dane statystyczne dotyczące wzrostu relacji handlowych i gospodarczych między Ukrainą a Polską. Według informacji Ministerstwa Gospodarki, eksport z Ukrainy wzósł o 8%, a import o 10%.

140

Jan Kalinowski, Drugi Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, mówił o rozwoju infrastruktury na Ukrainie i w Polsce oraz współpracy obu krajów w tym obszarze. Ponadto opowiedział uczestnikom o stanie dróg, pracy portu w Gdańsku i połączeniach samochodowych między Ukrainą a Polską.

Według Oleksandra Vlasova,  p.o. Przewodniczącego Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy – Ukraina, biorąc pod uwagę potrzeby polskiego konsumenta, jest dobrze zorientowana na klienta. Co więcej mówca zwrócił uwagę na główne działania Państwowej Służby Fiskalnej w walce z przestępczością w urzędach celnych.

Igor Tkachuk, Kierownik administracji portu morskiego w Odessie, opowiedział uczestnikom o działalności i perspektywach rozwoju portu w Odessie, w szczególności w kontekście stosunków gospodarczych z Polską.

Wśród prelegentów drugiego panelu dyskusyjnego znaleźli się także Jan Zrałek – Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Anna Jurczenko – p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Koordynacji Pracy «Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy».

139

Tematem trzeciej panelu dyskusyjnego były  Polsko-ukraińskie projekty budowlane i infrastrukturalne: w co warto zainwestować i jakie są perspektywy dla producentów materiałów budowlanych? ” W tym panelu udział wzięli – Taras Tokarskyi, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Budowlano-Komunalnej Ukrainy, Ivan Saliy – Prezes Ogólnoukraińskiego Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa, Jan Styliński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Oleksandr Kyktenko – Prezydent Grupy Firm «Staleks», Ukraina, Marek Gola – Dyrektor Przedstawicielstwa MIRBUD.S.A, Polska, Robert Łasek – Dyrektor zarządzający Grupą Wolfs.

Taras Tokarskyi opowiedział uczestnikom o wolumenach budowy na Ukrainie, poziomie eksportu materiałów budowlanych, wpływie decentralizacji na rozwój budownictwa na ukraińskich wsiach i w miastach, a także o potrzebie uczenia się z doświadczenia polskich kolegów.

Z kolei Oleksandr Kyktenko podkreślił, że istnieje potrzeba oparcia funkcjonowania rynku na rzetelności, uczciwości i finansowaniu różnych dziedzinach przemysłu.

Robert Łasek zaś zwrócił uwagę na znaczenie bezpieczeństwa i ochrony pracy i biznesu, opowiedział o obecności różnych ciekawych nowoczesnych projektów zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, a także wskazał na problem braku finansowania i inwestycji oraz przewagę Ukrainy w obecności dobrych specjalistów.

178

Uczestnikami czwartej sesji ” Wsparcie państwowe, pomoc, regulacje walutowe i instrumenty finansowe dla biznesu obu krajów.

Praktyczne doradztwo dla biznesu wchodzącego na polski rynek: rejestracja firmy, niuanse podatkowe, księgowość, uzyskiwanie zezwoleń na pracę, czasowy lub stały pobyt.” byli Karol Kubica – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., m. Kijów, Jana Pidlisna – Kierownik działu własności intelektualnej i wynalazków Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-Finansowej, Tomasz Rusak – Prezes Zarządu Agencji Celnej RUSAK, Artur Szewczyk – Starszy Radca Księgowy w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Michał Spała – Adwokat w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Waldemar Ciok – Doradca Podatkowy w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Lesya Lutsyuk – Kierownik Działu Klientów Korporacyjnych zarządzania logistyki celnej, «Ukrtransagent» Sp. z o.o..

258

Karol Kubica wskazał, że : “Innowacje to najlepszy produkt dla inwestycji i eksportu. Medycyna, kosmetyki, produkty spożywcze – dobrze się rozwijają i mają pozytywny wpływ na rozwój innych branż, w które będą inwestować  się środki zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. ”

Jana Pidlisna dokonała porównawczego opisu specyfiki funkcjonowania państwowych instytucji finansowych i kredytowych oraz biznesu, a także powiedziała uczestnikom o branżach, które są finansowo wspierane przez Państwową Innowacyjną Instytucję Kredytowo-Finansoweją.

Artur Szewczyk scharakteryzował cechy ewidencji księgowej i podatkowej oraz wskazał typowe błędy, które popełniają ukraiński właścicieli polskich firm oraz skutki prawne  takich błędów.

Michał Spała opowiedział o wynajmie i zakupie nieruchomości aktywów przez cudzoziemców w Ukrainie oraz przez Ukraińców za granicą, w szczególności na temat mechanizmu wykonywania określonych czynności przez Ukraińców w Polsce.

261

W przerwach między dyskusjami uczestnicy, z filiżanką kawy w dłoni, mieli okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami z kolegami, zdobyć nowe znajomości oraz znaleźć osoby o podobnych poglądach.

IX Międzynarodowe Forum “Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie” już na zawsze będzie kojarzyć się uczestnikom z ciekawymi dyskusjami, morzem komunikacji i pozytywnego nastawienia na perspektywy rozwoju i wzmocnienia więzi biznesowych między Ukrainą a Polską!

Przypomnijmy, że idea przeprowadzenia polsko-ukraińskich for biznesowych powstała w 2014 roku, od tego czasu odbywają się dwa razy w roku, jesienią w Kijowie, Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie, a na wiosnę w Warszawie, Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce.