Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

EUCON i ZUBP zostały partnerami informacyjnymi Polish Ukrainian Israeli Tech Summit 2022

EUCON Grupa Prawnicza oraz Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce zostały partnerami informacyjnymi Polish Ukrainian Israeli Tech Summit 2022, który odbył się 14 grudnia w Warszawie. 

Podczas wydarzenia wypowiedzieli się Yaroslav Romanchuk, Adwokat, Partner Zarządzający EUCON, Prezes Zarządu ZUBP oraz Andrii Romanchuk, Adwokat, Partner, Kierownik Biura w Warszawie.

Polish Ukrainian Israeli Tech Summit 2022 to trójstronna międzynarodowa konferencja z udziałem polskich, ukraińskich i izraelskich ekspertów, która stała się platformą otwartego dialogu i wymiany poglądów na temat opracowania długoterminowej strategii rozwoju “bezpiecznego kraju” w oparciu o unikalne doświadczenia technologiczne Izraela. W wydarzeniu uczestniczyli ukraińscy urzędnicy, partnerzy zarządzający i dyrektorzy najlepszych firm technologicznych, inwestorzy, przedstawiciele funduszy venture, eksperci z dziedziny IT, finansów i prawa, osoby publiczne itp.

 Wydarzenie zostało zorganizowane przez Global Israeli Initiative, Ukrainian Israeli Innovation Summit oraz Ambasadę Izraela w Ukrainie.

W ramach wystąpienia “Nowe instrumenty prawne i technologie prowadzenia biznesu w Polsce i w Ukrainie” Yaroslav Romanchuk i Andrii Romanchuk omówili zalety polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych przez pryzmat atrakcyjnego rynku pracy, strategicznego położenia, korzystnych warunków inwestowania i rozwiniętego otoczenia biznesowego. Prelegenci podkreślili, że należy zwrócić uwagę na pakiet pomocy regionalnej jako wsparcie dla nowych inwestycji.

W przypadku relokacji biznesu niezwykle ważne są kwestie etapów, sposobów (rejestracja nowej spółki, przedstawicielstwa, redomicyliacja), kosztów, konsekwencji, zalet i wad procesu, a także form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Panowie Yaroslav i Andrii wymienili listę głównych stawek podatkowych w Polsce oraz nie pominęli aspektów opodatkowania przez pryzmat wdrażanego planu BEPS i jego konsekwencji.

Prelegenci zwrócili uwagę uczestników na możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce w kontekście planowanej alokacji środków unijnych w wysokości 160 mld euro w latach 2021-2027, z czego 125 mld euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie, a 35 mld euro na pożyczki.

Eksperci szczegółowo przeanalizowali dziewięć rodzajów pozyskiwania funduszy, sieć ekosystemu startupowego w Polsce i jego powiązania, najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się startupy prowadząc działalność w Polsce i korzystając z instrumentów finansowych, najtrudniejsze bariery regulacyjne dla startupów, wysokość inwestycji pozyskanych przez startupy w Polsce w 2021 roku oraz koszt inwestycji.

Panowie Yaroslav i Andrii opowiedzieli o działalności Ukrainian Business Hub w Warszawie oraz o zakresie usług i możliwości, jakie hub zapewnia ukraińskim przedsiębiorcom i startupom w Polsce. Tym samym hub spełnia potrzeby biznesu w zakresie optymalizacji czasu i zasobów, gdyż przedsiębiorcy mogą uzyskać wszystkie niezbędne usługi w jednym miejscu.

Prelegentami wydarzenia byli:

Oleksii Reznikov – Minister Obrony Ukrainy; Michael Brodsky – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela na Ukrainie; Galyna Kheylo – Wiceprezes Związku Banków Ukrainy, Prezes Stowarzyszenia Systemów Płatniczych Ukrainy, Członek Zarządu Związku Banków Ukrainy; Roman Gold – Partner Zarządzający VentureIsrael; Yogev Samina – CEO WorkNest; Dov Moran – znany izraelski przedsiębiorca, wynalazca i inwestor; Boaz Inbal – CEO centrów innowacji Wix. com; Yegor Ashuyev – CEO CyberUnit.Tech i CyberSchool.Tech; Konrad Weiske – wiceprezes i współzałożyciel Soda; Dawid Kamil Rozek – założyciel i CEO ZEN.com; Svyatoslav Vakarchuk – ukraiński piosenkarz i działacz publiczny i inni.