Цим надаю Асоціації українського бізнесу в Польщі (надалі – Асоціація) як володільцю бази персональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних даних, призначеному Асоціацією на її власний розсуд, з метою реєстрації учасників на участь в заходах та інших потреб ля цілей ідентифікації мене як учасника заходу, свою безумовну та безвідкличну згоду та дозвіл на обробку моїх персональних даних у складі, в обсязі, у формі, протягом строку та відповідно до процедури обробки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями Асоціаціі з правами володільця бази персональних даних, з правом, зокрема, на власний розсуд визначати місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування, поширювати та передавати мої персональні дані та відомості про мене серед працівників, членів ПЛУС та Асоціаціі. Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних Асоціаціі.