Зв’язатися з нами:

Пошук

Підписатись на розсилку

 • Українська
 • Polski

Візові питання

Оскільки Республіка Польща (далі – РП) є членом Європейського Союзу та входить у Шенгенську зону, потрібно мати на увазі, що в’їзд на територію країни регулюється частково правом ЄС (якщо це тимчасове перебування) та польським законодавством.

Для в’їзду та перебування на території Польщі необхідно отримати візу відповідного виду. Візи бувають двох видів:

 • Шенгенська віза;
 • Національна віза.

Шенгенська віза видається на одну поїздку або багаторазовий в’їзд із загальним терміном перебування, що не перевищує трьох місяців впродовж шестимісячного періоду. Строк дії Шенгенської візи не може перевищувати 5 років.

Національна віза дає право на в’їзд та безперервне перебування на території РП або кількох послідовних періодів сукупною тривалістю понад 3 місяці. Строк дії національної візи не може перевищувати 1 року. Національна віза може бути продовжена один раз, а строк перебування на основі подовженої національної візи не може перевищувати строк, який надається національною візою – тобто 1 рік. Виняток може бути застосований до осіб, які перебувають у лікарні і стан здоров’я яких виключає можливість залишити територію РП.

Шенгенська та національна віза може видаватися як віза:

 1. туристична;
 2. для ведення господарської діяльності;
 3. для виконання роботи в строк, що не перевищує 6 місяців протягом найближчих 12 місяців, на підставі заяви про намір виконувати роботу, яка зареєстрована в бюро з працевлаштування;
 4. для виконання праці на підставі іншого, ніж вказаний у п.3, документу;
 5. з метою відвідин родини або знайомих;
 6. для участі у спортивних подіях;
 7. для здійснення культурної діяльності або для участі в конференції;
 8. для виконання службових завдань представниками органу іноземної держави або міжнародної організації;
 9. для навчання у вищих учбових закладах;
 10. для професійної підготовки;
 11. для навчання або підготовки в іншій формі, ніж зазначено в пунктах 9 і 10;
 12. у викладацьких цілях;
 13. для здійснення наукових досліджень та дослідницьких робіт;
 14. транзитна;
 15. аеропортного транзиту;
 16. лікування;
 17. з метою приєднання до громадянина іншої країни-члена ЄС, країни-члена Європейського Співтовариства Вільної Торгівлі, яка є стороною умови про СЕП, або громадянина Швейцарської Конфедерації або для перебування з ним;
 18. для участі у програмі культурного обміну або освітньої програми, у програмі гуманітарної допомоги або програмі здійснення літньої роботи;
 19. для прибуття на територію Польщі в якості члена найближчої родини репатріанта;
 20. для реалізації прав, які передбачені Картою Поляка;
 21. для репатріації;
 22. для користування тимчасовою охороною;
 23. для приїзду з гуманітарних причин;
 24. для реалізації дозволу на тимчасове перебування з метою возз’єднання родин.

Закон не виключає можливість існування інших підстав для видачі візи.

Транзитна, включаючи аеропортну, віза видається тільки у формі Шенгенської.

Для нижченаведених цілей видається лише національна віза:

 1. для прибуття на територію Польщі в якості члена найближчої родини репатріанта;
 2. для реалізації прав, які передбачені Картою Поляка;
 3. для репатріації;
 4. для користування тимчасовою охороною.

Інші візи можуть бути як Шенгенські, так і національні.

Таблиця

Отримання національної довгострокової робочої візи в Польщу

На півроку (180/360) На рік (365/365)
Для кого призначена віза Тільки для громадян Росії, України, Білорусі, Молдови та Грузії Для громадян країн, що не входять в ЄС
Вид працевлаштування Робота на роботодавця Робота на роботодавця Робота для підприємців, які є членами ради директорів і / або власниками (співвласниками) фірми, зареєстрованої в Польщі
Що дозволяє дана віза Іноземець має право працювати тільки у працедавця, який зареєстрував для нього цю заяву. Робоча віза на півроку дає право на короткострокову (сезонну) роботу в будь-якій галузі виключно на території Польщі максимум 6 місяців протягом 12 місяців. Якщо цей термін буде перевищено, така робота буде вважатися нелегальною. Річна робоча віза в Польщу дає право на виконання роботи згідно з отриманим дозволом на роботу, в якому, крім іншого, вказані позиція і вид роботи, яку іноземець буде виконувати. Максимальний період працевлаштування за цією візою – 1 рік. Роботодавець може подати заяву про продовження дозволу на роботу в строк мін. 30 днів до терміну закінчення попереднього дозволу на роботу. Працювати у фірмі по Дозволу на працю. Дозвіл на роботу видається відповідним Воєводський управлінням за місцем реєстрації або знаходження фірми – на певний термін, максимально на 3 роки з можливістю подальшого продовження.
Документ, що підтверджує мету поїздки (на підставі якого оформляється віза) «Заява про намір доручення роботи іноземцю», зареєстрована в Повятовому управлінні зайнятості. Дозвіл на працю, виданий відповідним Воєводським управлінням.

У випадках діяльності, для виконання якої не вимагається дозвіл воєводи:

– дозвіл на роботу, виданий іншим органом, що має право видавати підтвердження про працевлаштування, наприклад, документ, виданий ректором вузу і т.п.;

Оригінал витягу з Державного судового реєстру разом із заявою про намір працевлаштування – для членів ради директорів, а також для власників і співвласників фірм, зареєстрованих на території Польщі. Термін дії виписки – 3 місяці.

Іноземець має право працювати у Республіці Польща у разі наявності перелічених нижче документів/статусів:

 • дозволу на постійне проживання;
 • дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС;
 • громадянства країни-члена ЄС, ЄЕП;
 • дозволу на тимчасове проживання;
 • робочої віза;

та

 • трудового договору;
 • договору доручення;
 • договору підряду;
 • рішення про призначення членом правління товариства.

Дозвіл на працю видається у наступних випадках:

– при роботі у РП за договором із юридичною особою, яка знаходиться чи діє на території РП;

– якщо член правління перебуває у РП більше ніж 6 місяців протягом 12 місяців;

– у разі роботи у іноземного роботодавця та направлення у відрядження до РП на період, що перевищує 30 днів протягом календарного року, до відділення або філії іноземного суб’єкта або пов’язаної з ним особи;

– у разі роботи у іноземного роботодавця, який немає філії, відділення або його іншої форми організованої діяльності на території РП і відряджений для виконання тимчасових нерегулярних послуг (експортна послуга);

–  працює у закордонного роботодавця і відряджений на територію РП на строк, що перевищує 30 днів протягом чергових 6-ти місяців з іншою, ніж зазначено в пунктах 2-4, метою.

Дозвіл на працю видається воєводою за місцезнаходженням роботодавця або виконання роботи за заявою підприємця-роботодавця. Дозвіл видається на термін не більше 3-х років і може бути продовжений. Якщо особа, яка отримує дозвіл, є членом правління товариства, в якому працює більше 25 осіб, строк такого дозволу може становити до 5-ти років. У випадку експортної послуги воєвода видає дозвіл на строк, на який іноземець був делегований для її виконання.

Підстави відмови у видачі національної та Шенгенської візи

Відповідно до законодавства Польщі та ЄС іноземцю можуть відмовити у видачі візи.

Іноземцю відмовляють в наданні національної візи якщо існує хоча б одна з наведених нижче причин:

 • дані про особу знаходяться в списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;
 • дані про особу знаходяться в Шенгенській інформаційній системі для відмови у в’їзді;
 • у разі відсутності достатніх засобів існування на час запланованого перебування на території Польщі та на повернення до країни походження, на проживання або на транзит до третьої країни, яка надає дозвіл на в’їзд або можливість легально отримати вищезазначені кошти;
 • відсутність медичного страхування, що фінансується за рахунок державних коштів або медичної страховки з мінімальною сумою страхування, дійсних на термін передбачуваного перебування іноземця на території Польщі;
 • в’їзд іноземця або перебування його на території Польщі загрожує національній обороні чи безпеці або охороні громадського порядку або може підірвати інтереси Республіки Польща;
 • проїзний документ не відповідає закріпленим в законодавстві критеріям;
 • при розгляді на отримання національної візи:

а) надав заяву або документ до неї, які містять неточні особисті дані або неправдиву інформацію;

б) свідчив неправдиво, приховував правду, або з метою використання в якості правдивої інформації підробив або переробив документ або використовував документ як справжній;

 • не обґрунтовував мету та умови запланованого візиту;
 • існують обґрунтовані побоювання щодо наміру іноземця не покинути територію Республіки Польща до моменту закінчення строку дії візи.

У Шенгенській візі буде відмовлено, якщо заявник:

 • надав проїзний документ, який є несправжнім, фальшивим чи підробленим;
 • не надав підтвердження мети та умов запланованого перебування;
 • не надав доказів наявності достатніх коштів на проживання на період запланованого візиту та для повернення до своєї країни чи країни проживання, або для транзиту до третьої країни за умови гарантії права на в’їзд, або можливості законно заробити такі кошти;
 • вже залишався протягом трьох місяців під час даного піврічного терміну на території держав-членів ЄС на основі стандартної візи або візи із територіально обмеженою дією;
 • є особою, щодо якої видане застереження, внесене до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у праві на в’їзд;
 • вважається загрозою державній політиці, внутрішній безпеці чи громадському порядку відповідно до статті 2(19) Шенгенського кодексу про кордон, або міжнародним відносинам будь-якої з держав членів ЄС, зокрема якщо існує застереження у національних базах даних держав-членів ЄС з метою відмови у праві на в’їзд з аналогічних причин; або
 • не надав доказів наявності відповідного та дійсного медичного туристичного страхування, якщо це необхідно; або
 • якщо існують обґрунтовані причини для сумнівів в оригінальності додаткових документів, поданих заявником, або достовірності їх змісту, надійності тверджень, зроблених заявником, або в його намірах залишити територію держав-членів ЄС до завершення терміну дії візи, на яку подається заявка.

 

Обов’язок реєстрації

Громадяни третіх країн, які перебувають в готельному закладі, в закладі, що надається у зв’язку з виконанням роботи, здійсненням наукової діяльності, лікуванням або відпочинком, повинні бути зареєстровані на тимчасове перебування до закінчення 24 годин після прибуття на територію Польщі. Таку реєстрацію здійснюють власники цих закладів.

Громадяни третьої країни, що перебувають в Польщі до 3 місяців, повинні зареєструватись в мерії міста за адресою свого перебування до спливу 4 днів, відраховуючи від часу перетину кордону Польщі. В разі їх перебування у готельному закладі цей обов’язок покладається на заклад.

 

Інформація щодо підстав для отримання виду на проживання у Польщі дивіться у розділі ВИД НА ПРОЖИВАННЯ