Зв’язатися з нами:

Пошук

Підписатись на розсилку

  • Українська
  • Polski

Вид на проживання

У Польщі існує три категорії видів на проживання для громадян третіх країн, а саме:

– Дозвіл на тимчасове проживання;

– Дозвіл на постійне проживання;

– Дозвіл на проживання довготривалого резидента ЄС.

Громадяни третіх країн можуть отримати право на проживання на території Республіки Польща, зокрема, після спливу строку перебування, зазначеного у візі, або спливу дійсності строку дії візи на підставі дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довготривалого резидента ЄС.

В кожному випадку громадянину третьої країни видається карта перебування, в якій зазначається строк її дії. Зазначений документ підтверджує право легального перебування іноземця на території Польщі. Під час перетину кордону особа повинна пред’явити свій проїзний документ та карту перебування без необхідності отримання візи в консульстві РП.

Дозвіл на тимчасове проживання

Громадянин третьої країни може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, якщо він має підстави перебувати на території Республіки Польща строком більше, ніж 3 місяці. В іншому випадку він повинен подавати заяву на отримання Шенгенської візи. Такими підставами є, зокрема:

Працевлаштування, економічна або творча діяльність

– наявність дозволу на працевлаштування або письмове підтвердження працедавця про намір іноземця працювати на території Польщі, якщо дозвіл на працю не вимагається;

– особа здійснює корисну економічну діяльність в інтересах державної економіки Польщі, дотримується законодавчих вимог, що регулюють цю галузь в РП, та сприяє зростанню інвестицій, передачі/розвитку технологій, інновацій і створенню робочих місць;

– отримання визнання в художніх досягненнях на території Польщі при одночасному плануванні продовження своєї діяльності;

– особа має дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, яке було надане органом іншої держави ЄС, та яка має намір працювати або здійснювати економічну діяльність в Польщі;

Отримання освіти та наукові дослідження

– перебуває або має намір перебувати на території Польщі з метою здійснення або продовження вищої освіти або докторантури;

– особа почала навчатися на території іншої держави-члена  ЄС та має намір у подальшому продовжити або завершити цю освіту на території Польщі;

– бере участь у професійній підготовці та навчальних програмах, що реалізуються в рамках програм Європейського Союзу;

– є науковцем, який перебував або перебуватиме на території Польщі з метою здійснення наукових досліджень на підставі угоди про реалізацію наукового проекту, узгодженого з науково-дослідною установою через Міністерство освіти і науки Польщі;

– має вид на проживання, згаданий у ст.1 пункту 2 Рекгламенту (ЄС) 1030/2002 з анотацією «науковець», виданий іншою державою-членом ЄС, з метою проведення науково-дослідного проекту, укладеного з відповідним науковим закладом держави, яке передбачає його здійснення на території Польщі;

Сімейні зв’язки

– перебуває у шлюбі з громадянином Польщі;

– має намір як член родини перебувати разом з працівником-мігрантом відповідно до положень Європейській Соціальній Хартії;

– як член сім’ї іноземця прибув на територію Польщі або має намір приїхати на територію Польщі з метою возз’єднання сім’ї;

– перебуває у шлюбі або є повнолітньою дитиною іноземця та перебував на території Польщі щонайменше 5 років на підставі дозволу на тимчасове перебування на підставі обставин, які зазначені в пункті вище;

– є неповнолітньою дитиною, народженою на території Польщі, і перебуває на її території без опіки;

– особа перебуває на території Польщі на підставі дозволу на тимчасове перебування на підставах возз’єднання з сім’єю, у разі смерті одного з подружжя, розлучення, роздільного проживання або смерті по висхідній або низхідній лінії першого ступеня, якщо це становить важливий інтерес для іноземця;

– є неповнолітньою дитиною іноземця, який має дозвіл на тимчасове перебування, і була народжена на території Польщі;

– є членом родини, з яким він перебував на території іншої держави-члена ЄС, супроводжуючи його або маючи намір возз’єднатися.

Інше

– є жертвою торгівлі людьми.

Іноземцю відмовляють у видачі дозволу на тимчасове проживання, якщо:

1) особа не належить до жодної із категорій, зазначених вище;

2) персональні дані особи знаходяться в базі даних іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;

3) персональні дані особи знаходяться в Шенгенській інформаційній системі з метою відмови у в’їзді;

4) наявні підстави вважати, що перебування особи створює загрози для обороноздатності та національної безпеки, охорони громадського порядку або може підірвати інтереси Республіки Польща;

5) при розгляді питання про надання дозволу на тимчасове проживання:

а) надано заяву або документи до неї, які містять неточні персональні дані або неправдиву інформацію;

6) особа свідчила неправдиво або приховала правду;

б) особа не виконує податкових обов’язків;

7) особа не повернула кошти, які були надані з державного бюджету;

8) у особи був виявлений діагноз хвороби або інфекції, що вимагає примусове лікування відповідно до законодавства або існує підозра в існуванні таких захворювань або інфекцій, а іноземець відмовляється від лікування;

9) перебуває на території Польщі нелегально.

Уповноважений орган, строки і процедура

Заява про дозвіл на тимчасове проживання подається заявником особисто до відповідного воєводи в залежності від місця перебування громадянина третьої країни, а у випадку громадянина, який знаходиться за кордоном, – до відповідного воєводи в залежності від місця передбачуваного проживання не пізніше останнього дня легального перебування на території Польщі.

З моменту подання заяви у проїзному документі заявника ставиться відмітка про її подання, яка є підставою його легального перебування на території Польщі до моменту прийняття відповідного рішення стосовно його заяви.

Дозвіл на тимчасове проживання видається кожен раз на строк, який потрібен для виконання вказаної мети на території Польщі, але не більше 3-х років. У випадку отримання дозволу на тимчасове проживання видається карта перебування, яка є дійсною на час, вказаний в дозволі, яку громадянин третьої країни повинен особисто забрати у воєводи. Ця процедура повинна бути завершена, в принципі, в строк, що не перевищує 3 місяців від дати подання заяви.

Документи при поданні заяви:

– заповнений формуляр заяви про надання дозволу на тимчасове проживання;

– фотографії;

– підтвердження платежу за подання заяви;

– документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставини, що виправдовують заяву на дозвіл на тимчасове проживання для вказаної мети, зокрема, докумігмі що посвідчує право користування житловим приміщенням, в якому він проживає або має намір проживати (наприклад, договір найму тощо).

Іноземець складає також свої відбитки пальців при подачі заяви.

Оплата за подання заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання складає 340 PLN (або 440 PLN, якщо здійснюється одночасно з процедурою отримання дозволу на працю) та не повертається у разі отримання відмови. За видачу карти перебування плата складає 50 PLN.

 

Дозвіл на постійне проживання

Громадянин третьої країни може отримати дозвіл на постійне проживання, якщо він відповідає певним вимогам, зокрема;

1) є дитиною іноземця, який має дозвіл на постійне проживання або дозвіл довгострокового резидента ЄС, за умови що дитина залишається під його опікою та народилася в період дії цих дозволів;

2) є дитиною громадянина Польщі та залишається під його опікою;

3) перебуває у шлюбі з громадянином Польщі принаймні впродовж трьох років перед подачею заяви та безпосередньо перед подачею заяви перебував безперервно на території Польщі принаймні 2 роки на підставі дозволу на тимчасове проживання;

4) безпосередньо перед подачею заяви перебував на території Польщі впродовж не менше 10 років на підставі згоди на толерантне перебування або впродовж 5 років у разі отримання статусу біженця або додаткового захисту;

5) є дитиною громадянина Польщі та перебуває під його опікою.

Перебування на території Польщі вважається безперервним, коли жодна з перерв не була довша за 6 місяців та не перевищує в цілому 10 місяців, якщо тільки така перерва не була наслідком наступних обставин:

  • виконання професійних обов’язків або виконання робіт за межами польських кордонів відповідно до договору з роботодавцем, головний офіс якого розташований в Польщі;
  • супроводжує чоловіка/дружину, який/яка виконує професійні обов’яжи;
  • необхідність отримання проїзних документів;
  • лікування іноземця.

 

Уповноважений орган, строки та процедура

Заяву для отримання дозволу на постійне проживання потрібно подати до відповідного воєводи за місцем проживання громадянина третьої країни тільки під час законною проживання на території Польщі (заява, подана за кордоном не розглядається).

Дозвіл на постійне проживання надасться на невизначений термін. У результаті отримання дозволу на постійне проживання видається карта перебування строком на 10 років, яку громадянин третьої країни повинен особисто забрати у воєводи.

Ця процедура повинна тривати не довше, ніж 3 місяці від дати подання заяви, а процедура оскарження рішення про відмову видачі дозволу на проживання – не довше, ніж 2 місяці.

Документи:

Особа, яка подає заяву на отримання дозволу на постійне проживання, подає наступні документи:

– заповнений формуляр заяви про надання дозволу на проживання;

– фотографії;

– підтвердження платежу за подання заяви;

– документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставини, що виправдовують вказану у заяві мету, зокрема, документ, що посвідчує право користування житловим приміщенням, в якому він проживає або має намір проживати (наприклад, договір найму тощо).

Іноземець складає також свої відбитки пальців при подачі заяви.

Оплата за подачу заяви складає 640 PLN і не повертається у разі отримання відмови. За отримання карти перебування потрібно буде сплатити 50 PLN. Відмова у наданні дозволу на постійне проживання:

Іноземцю можуть відмовити у наданні дозволу на постійне проживання, якщо:

– особа не відповідає встановленим вимогам, які потрібні для отримання такого дозволу;

– наявні підстави вважати, що перебування особи створює загрози для обороноздатності та національної безпеки, охорони громадського порядку;

– цього вимагають інтереси Польщі;

– підставою отримання дозволу на постійне проживання було укладання фіктивного шлюбу з громадянином Польщі;

– для отримання дозволу іноземець подав заяву, що містить неправдиві відомості, свідчив неправдиво або підробив документи;

– був засуджений польським судом за умисний злочин до позбавлення волі на строк не менше 3-х років;

– покинув територію Польщі на строк, що перевищує 6 років.

 

Отримання дозволу на проживання довготривалого резидента ЄС

Громадянин третьої країни може подати заяву про отримання дозволу на проживання довготривалого резидента ЄС, якщо ця особа перебувала на території ЄС безпосередньо перед подачею заяви легально та безперервно принаймні 5 років (дане положення не стосується осіб, які перебувають в Польщі з метою отримання освіти або певної кваліфікації, працівників «Аu Раіг», сезонних робітників та деяких інших категорій) та має:

– стабільне та регулярне джерело доходів, достатнє для покриття витрат життєдіяльності особи та членів його родини, які знаходяться на його утриманні;

– медичне страхування.

За загальним правилом перебування на території Польщі вважається безперервним коли жодна з перерв не була довша за б місяців та не перевищує в цілому 10 місяців. Відповідно загальний строк перерв 18 місяців при одноразовій перерві не довшій ніж 12 місяців застосовується до іноземців, що мають дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації. Законодавством також передбачені ще ряд винятків у розрахунку максимальних строків перерв у перебуванні на території Республіки Польща.

Уповноважений орган, строки та процедура

Заяву про отримання дозволу на проживання потрібно подати до відповідного воєводи за місцем проживання громадянина третьої країни тільки під час законного проживання на території Польщі (заява, подана за кордоном, не розглядається).

Дозвіл на проживання довготривалого резидента ЄС надасться на невизначений термін. У результаті отримання такого дозволу особі видається карта перебування терміном на 5 років, яку громадянин третьої країни повинен особисто забрати у воєводи.

Ця процедура повинна тривати, не довше, ніж 3 місяці від дати подання заяви, а процедура оскарження рішення про відмову видачі дозволу на проживання – не довше, ніж 2 місяці

Документи:

– заповнений формуляр заяви про надання дозволу на проживання;

– фотографії;

– підтвердження платежу за подання заяви;

– документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставини, що виправдовують вказану у заяві мету, зокрема, документ, що посвідчує право користування житловим приміщенням, в якому він проживає або має намір проживати (наприклад, договір найму тощо).

Іноземець складає також свої відбитки пальців при подачі заяви.

Відмова у наданні дозволу

Іноземцю можуть відмовити у наданні дозволу на проживання довготривалого резидента ЄС, якщо:

– він не відповідає встановленим вимогам, які потрібні для отримання такого дозволу;

– це необхідно з міркувань обороноздатності та національної безпеки, захисту безпеки та громадського порядку (за виключенням економічних мотивів).