Зв’язатися з нами:

Пошук

Підписатись на розсилку

  • Українська
  • Polski

Реєстрація компанії

У Республіці Польща реєстрація компанії доступна і іноземцям. При цьому для іноземних інвесторів держава пропонує оптимальні умови ведення бізнесу.

У РП компанії, що засновуються у формі товариства, поділяються на:

  • персональні торгові товариства:

– просте товариство;
– повне товариство;
– партнерське товариство;
– командитне товариство;
– командинто-акціонерне товариство;

  • комерційні торгові товариства:

– товариство з обмеженою відповідальністю;
– акціонерне товариство.

Найбільш розповсюдженою формою ведення бізнесу в РП є товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z o.o.) завдяки доступності та простоті започаткування. Засновниками Sp. z o.o виступають одна або декілька юридичних та/або фізичних осіб. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями своїм особистим капіталом та несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах належних їм часток у статутному капіталі товариства. Ще однією перевагою такої організаційно-правової форми для іноземців є те, що у склад засновників не потрібно вводити громадян РП або осіб, що прирівнюються до них.

Sp. z o.o може вести практично всі види діяльності, окрім окремо визначених законодавством (наприклад, страхування життя, майна, перестрахування, управління фінансовими ризиками тощо).

Статутний фонд Sp. z o.o має складати не менше 5 000 злотих, проте у процесі реєстрації ця сума може бути перерахована на рахунок підприємства пізніше. За рахунок цієї суми можна здійснювати придбання будь-якого майна, яке в результаті буде перебувати на балансі компанії.

Процес заснування компанії починається з підписання в нотаріальній конторі установчого договору, в якому вказуються дані про засновників, їх права, обов’язки, а також види діяльності, які може провадити підприємство. Таке підписання може відбуватись як у присутності засновників, так і без нього (за довіреністю уповноваженою особою).

Важливим фактором простоти оформлення установчих документів є відсутність додаткових дозвільних документів або довідок (прописка, вид на проживання тощо) – достатньо лише наявність закордонного паспорту.

Наступна стадія заснування компанії в РП – це надання заяви та розгляд документів у господарському суді за місцем реєстрації для подальшого внесення даних у Польский судовий реєстр (KRS). Разом з цим, слiд сплатити судове мито i вартiсть оголошення в судовому та господарському вiснику. KRS по закiнченнi всiєї процедури видає свiдоцтво про реєстрацiю. З 1 грудня 2014 NIP (податковий номер) i Regon (статистичний номер) у Польщi отримують в один день з реєстрацiєю в KRS. Суд самостiйно вiдправляє реєстрацiйнi заяви в iншi фонди разом з iнформацiєю про реєстрацiю в KRS.

За результатами розгляду судом підприємство має отримати свої ідентифікаційні номери:

KRS – реєстраційні дані компанії в польському судовому реєстрі. Для оформлення реєстрації в судовому реєстрі необхідно надати заяву у господарський суд за місцезнаходженням компанії  та відповідні документи компанії в оригіналі або завірені нотаріально (установчий договір, статут). Існує також і електронна форма реєстрації, яка дозволяє подати заяву та пакет документів через мережу Інтернет із обов’язковим використанням електронного підпису.

З моменту внесення даних в реєстр підприємство визнається юридичною особою. Його внесення в реєстр також можна перевірити на сайті Міністерства юстиції РП (www.ms.gov.pl).

На завершення отримують печатку i відкривають рахунок у банку, актуалiзуються всi данi в податковiй за мiсцем реєстрацiї фiрми.

Банківський рахунок підприємства можливо відкрити в будь-який момент навіть до реєстрації товариства в реєстрі, але не раніше ніж після підписання договору товариства. Це можливо зробити як особисто, так і через свого представника (за довіреністю). В будь-якому випадку, у разі наявності підготовлених документів, це займає не більше 30 хвилин.

Зареєструвати компанiю можна як особисто, так i за дорученням. Весь процес триватиме від одного тижня до одного мiсяця.

Після завершення реєстрації компанії (отримання KRS, REGON, NIP) можлива подача документів у Посольство чи Консульство за місцем прописки для отримання національної мультивізи типу D03 з правом перебування на території Польщі 180 днів протягом року.