Зв’язатися з нами:

Пошук

Підписатись на розсилку

 • Українська
 • Polski

Оподаткування бізнесу

Податкова система Республіки Польща базується на законодавчих та нормативних актах, які умовно можна поділити на загальні та спеціальні. Під загальними законодавчими та нормативними актами слід розуміти акти, якими врегульовані податкові питання загального характеру і застосовуються незалежно від виду податку. Спеціальні акти податкового права визначають основні елементи окремих податків.

Польська податкова система передбачає наявність 12 видів податків, а саме:

9 прямих податків:

 • Податок на доходи юридичних осіб (СІТ) – ставка 19%;
 • Податок на доходи фізичних осіб (РІТ) – ставка 18% та 32%;
 • Податок на вчинення правочинів – ставка від 0,1 до 2 %;
 • Податок на нерухомість;
 • Податок з транспортних засобів;
 • Податок зі спадщини та подарунків;
 • Сільськогосподарський податок;
 • Лісний податок;
 • Податок з власників собак

 

3 непрямих податки:

 • Податок з товарів та послуг (ПДВ/VAT) – базова ставка 23%;
 • Акцизний податок;
 • Податок з азартних ігор

 

Податок на доходи юридичних осіб є одним із основних податків. Об’єктом оподаткування є отриманий дохід, який розраховується як різниця між приходом та витратами, понесеними на їх отримання протягом податкового року. Основна ставка податку становить 19%. В певних випадках закон передбачає застосування інших ставок. Зокрема, доходи, отримані та території Польщі у вигляді процентів, авторських прав, прав на винаходи, товарні знаки, ноу-хау оподатковуються по ставці 20%.

Звітний період становить календарний рік. Законодавством передбачена щомісячна або щоквартальна сплата авансових внесків.

З метою залучення інвестицій та розвитку певних регіонів у Польщі діють пільги та преференції щодо сплати податків. Зокрема:

– звільнення від оподаткування доходів, отриманих від господарської діяльності на території спеціальної економічної зони (на підставі виданого дозволу);

– не оподатковуються державні дотації та субсидії на покриття витрат;

– пільги на впровадження новітніх технологій (зниження оподатковуваного доходу на 50% витрат на нові технології, застосування яких не перевищує 5 років).

У Польщі діють вимоги трансфертного ціноутворення. До контрольованих операцій належать операції з:

 • пов’язаними особами-нерезидентами;
 • пов’язаними особами-резидентами (крім операцій між товариствами, що входять до однієї капітальної групи);
 • з непов’язаними суб’єктами, що мають місцезнаходження або правління в країні, що застосовує шкідливу податкову конкуренцію (перелік таких країн періодично встановлюється Розпорядженням Міністра фінансів).

У Польщі також можна здійснювати господарську діяльність без створення компанії.

Оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється із застосуванням ставок у розмірі 18 та 32%.

Якщо особа здійснює господарську діяльність, то вона може оподатковувати свої доходи застосовуючи 19% лінійну ставку. Базою оподаткування є дохід, визначений як різниця між приходами та витратами на їх отримання.

В деяких випадках оподаткуванню підлягає не дохід, а тільки приходи, без урахування понесених витрат, пов’язаних з ними. В таких випадках податок встановлюється у вигляді єдиної ставки, незалежно від інших джерел приходів. Єдина ставка застосовується до вичерпного переліку приходів (зокрема приходів членів органів управління юридичних осіб; від послуг консультаційного характеру, процентів та позик, дивідендів тощо). Ставка становить 19-20% в залежності від виду доходу.

Податок на товари та послуги (тобто податок на додану вартість – ПДВ), який сплачується кожним суб’єктом, що провадить господарську діяльність, незалежно від організаційно-правової форми.

Базова ставка податку становить 23%. Окрім того передбачено дві знижені ставки:

– 8%, яка застосовується до деяких товарів і послуг (наприклад, товари для протипожежної охорони, деякі продовольчі товари, гастрономічні послуги, готельні послуги, народні промисли, соціальна житлові приміщення);

– 5%, яка застосовується до поставки книжок та спеціальних журналів та деяких продовольчих товарів.

Ставка 0% застосовується до експорту товарів та внутрішньо-європейської поставки товарів, міжнародні транспортні постачання.

Звільнення від оподаткування ПДВ розповсюджується на деякі послуги, зокрема фінансові, охорони здоров’я, освіти, культури

З 1 квітня 2011 року у РП діє правило розрахунку ПДВ на засаді reverse-charge у випадку, коли місцем оподаткування операції є територія Польщі, а суб’єктом, який надає послугу або постачає товар, є платник, який не має місцезнаходження на території Польщі. За загальним правилом у такому випадку податок сплачує отримувач послуги, який є платником ПДВ (у випадку послуги) або покупець товару, який є платником ПДВ і має місцезнаходження  на території Польщі (у випадку поставки товарів). Виняток становлять, зокрема, послуги, пов’язані з нерухомим майном, коли зареєстрований в Польщі для цілей ПДВ «іноземний» суб’єкт може виставити фактуру ПДВ з нарахованим польським податком на товари та послуги. В цьому разі отримувач послуги звільняється від обов’язку застосування процедури reverse-charge.

Сільськогосподарським податком оподатковуються ділянки землі, які класифікуються як сільськогосподарські угіддя, а також сільськогосподарські угіддя з лісом та кущовою рослинністю, за виключенням ділянок, які призначені для іншої, ніж сільськогосподарська діяльність. Розмір податку залежить від якості землі. Податок сплачується чотири рази на рік.

Податок на нерухоме майно є місцевим податком та підлягає сплаті як фізичними, так і юридичними особами. Ставка податку встановлюється Радою Гміни та не може перевищувати визначених законодавством розмірів. Податок розраховується на черговий податковий рік. Фізичні особи сплачуються податок частинами 4 рази в рік, а юридичні особи – щомісячно.

З метою уникнення подвійного оподаткування між Україною та Республікою Польща було укладено Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. Податки, на які поширюється дія Конвеніції:

в Україні:

 • податок на прибуток підприємств;
 • прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства;

у Польщі:

 • прибутковий податок з юридичних осіб;
 • прибутковий податок з фізичних осіб;
 • сільськогосподарський податок.

Сплата податків в Польщі є обов’язковою. Несплата податків, надання недостовірної інформації у декларації або інші спроби уникнути оподаткування карається штрафами та в певних випадках позбавленням волі.