Зв’язатися з нами:

Пошук

Підписатись на розсилку

 • Українська
 • Polski

Бухгалтерський облік

Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Республіці Польща здійснюється по аналогії з іншими розвинутими країнами та цілком гармонізовано із Міжнародними стандартами фінансової звітності та вимогами ЄС.

Положення профільного закону, що регулює бухгалтерський облік в Польщі, запроваджені в 1994 році та розповсюджуються на юридичних осіб, які зареєстровані в Польщі або у разі місцезнаходження топ-менеджменту цієї юридичної особи на території РП. Зокрема, законодавством передбачено, що іноземні особи, іноземні компанії, які здійснюють діяльність через відділення, представництва або зареєстровані дочірні компанії, зобов’язані здійснювати облік операцій та зберігати бухгалтерські документи відповідно до вимог польського законодавства.

Бухгалтерський облік здійснюється на польській мові та у польських злотих.  Загалом всі бухгалтерські документи мають бути на польській мові незалежно від джерела їх походження. Таким чином документи, що підготовлені на іноземній мові повинні бути перекладені для цілей їх використання податковими органами та аудиторами.

Звітний період становить 12 місяців та співпадає із календарним роком. Компанія має право обрати інші дати, проте в такому випадку обов’язково потрібно поінформувати податкові органи про таке рішення.

Бухгалтерський облік може здійснюватись як внутрішнім кваліфікованим працівником, так і зовнішньою фірмою, що спеціалізується на бухгалтерському обліку та аудиторських послугах. Документи та бухгалтерські журнали мають зберігатись в головному офісі компанії та у офісі фірми, що забезпечує бухгалтерський облік підприємства. Термін зберігання документів – 5 років, за винятком деяких видів документів, що потребують постійного зберігання.

Слід зазначити, що у Польщі дуже поширеним є аутсорсинг послуг бухгалтерського та податкового обліку, особливо серед малого та середнього бізнесу. Значно вигідніше доручити фірмі, що спеціалізується на питаннях бухгалтерського обліку чи аудиторській діяльності, підготовку документів та подачу звітності, адже це не тільки збереже час підприємця, але і дозволить уникнути додаткових витрат на утримання бухгалтера, можливих помилок при підготовці звітності та наступних донарахувань від контролюючих органів.

Обов’язок дотримання законодавства щодо бухгалтерського обліку покладається на керівника компанії, що визначено відповідно до Директиви ЄС № 2006/46/WE.

Фінансова звітність

Відповідно до статті 12 параграфу 2 Закону про бухгалтерський облік компанії здійснюють підготовку фінансової звітності станом на останній день року. Принципи оцінки активів, зобов’язань та прав власності, а також визначення фінансових результатів мають застосовуватись у відповідності до розділу 4 Закону про бухгалтерський облік.

Разом з цим компанії, що належать до капітальних груп або є такими, що випускають цінні папери, які підлягають реалізації поза територією Республіки Польща, можуть використовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності. Таке рішення може бути реалізовано тільки після відповідного затвердження керівним органом компанії.

Фінансова звітність включає:

 • баланс;
 • звіт про фінансові прибутки та збитки (звіт про фінансові результати);
 • введення у фінансову звітність;
 • примітки та пояснення.

Компанії, які підлягають щорічному аудиту, також забезпечують підготовку:

 • звіту про зміни власному капіталі;
 • звіт про рух грошових коштів.

Окрім цього до фінансової звітності додається щорічний звіт компанії про діяльність. Такий звіт включає інформацію про події, які мали значний вплив на діяльність компанії, а також описує досягнення компанії та її проекти. Всі документи підлягають підготовці на польській мові та у державній валюті – польському злотому.

Підготовка та подача фінансової звітності має бути здійснена у тримісячний термін від дати балансу.

Підтвердження даних фінансової звітності має бути здійснено у шестимісячний термін від дати балансу.

Аудит та публікація звітності

Обов’язок проведення аудиту та публікації фінансової звітності стосується консолідованої звітності капітальних груп, акціонерних товариств, банків, страховиків та компаній, діяльність яких регулюється законодавством про інвестиційні та пенсійні фонди,  торгівлю цінними паперами.

Інші компанії підлягають обов’язковому проведенню аудиторської перевірки якщо вони підпадають принаймні під два із трьох наступних критеріїв:

 • середня кількість працівників у перерахунку на повну зайнятість становить не менше 50;
 • загальна вартість активів на кінець фінансового року становить не менше суми, що еквівалентна 2,5 млн. EUR;
 • чистий дохід від продажу товарів, а також фінансових транзакцій за фінансовий рік становить не менше суми, що еквівалентна 5 млн. EUR.

Деякі компанії, які підлягають щорічній аудиторській перевірці звітності, зобов’язані публікувати свою фінансову звітність.

У Закон про бухгалтерський облік у Польщі часто вносяться зміни у зв’язку із імплементацією змін у Міжнародних стандартах фінансової звітності та вимог ЄС щодо бухгалтерського обліку.